Profesní vzdělávání zaměstnanců členů OHK UL
(realizace projektu zahájena 1. 4. 2017)
Okresní hospodářská komora Ústí nad Labem v podzimních měsících roku 2017 zahájí vzdělávání  v projektu „Profesní vzdělávání zaměstnanců členů OHK UL“, registrační číslo: CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_060/0005949. Zaměstnanci členských firem OHK UL budou vzděláváni v níže uvedených oblastech:
– odborné technické vzdělávání,
Technické a jiné odborné vzdělávání, je zaměřeno na vzdělávací kurzy v projektu, které reagují na potřeby CS v oblasti technického zaměření a dalších odborných kurzů specializovaných na oblast dopravy (např.: PRAVIDELNÉ ŠKOLENÍ ŘIDIČŮ (akreditovaný kurz), KURZ ADR (akreditovaný kurz)).
Vzdělávací kurzy budou vedeny výhradně prezenčně, a to v rámci otevřených kurzů. Otevřeným kurzem je kurz nabízený volně na trhu, kdy se skupina účastníků kurzu skládá z na sobě nezávislých zájemců o kurz a kurzu se obvykle vedle osob z cílové slupiny také účastní jiné osoby z řad veřejnosti. Dále platí, že jednoho běhu otevřeného kurzu se může účastnit nejvýše 12 účastníků z cílové skupiny projektu. Počet osob kurzu účastnících se z řad veřejnosti není omezen.
– měkké a manažerské vzdělávání,
Vzdělávání v měkkých a manažerských dovednostech je zaměřeno na potřeby CS projektu  v oblasti chování a projevu, mající vztah k sociální/emoční inteligenci. Spektrum měkkých dovedností sahá od empatie či znalosti lidí přes komunikativnost či sebekritičnost až po schopnost prosadit se a vést tým. Vzhledem k charakteru projektu (viz zaměření na vzdělávání v oblasti dopravy) jsou do této části zahrnuty kurzy, zaměřené na vedoucí pracovníky v dopravě, které obsahují výuku konkrétních „tvrdých“ znalostí, ale nelze vyloučit z tohoto typu vzdělávání silný prvek měkkých dovedností (např.: KURZ MANAŽER SILNIČNÍ DOPRAVY, KURZ KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI V DOPRAVNÍ FIRMĚ, KURZ ZÁSADY ŘÍZENÍ DOPRAVNÍHO PODNIKU)
Vzdělávací kurzy budou vedeny výhradně prezenčně, a to v rámci otevřených kurzů. Otevřeným kurzem je kurz nabízený volně na trhu, kdy se skupina účastníků kurzu skládá z na sobě nezávislých zájemců o kurz a kurzu se obvykle vedle osob z cílové slupiny také účastní jiné osoby z řad veřejnosti. Dále platí, že jednoho běhu otevřeného kurzu se může účastnit nejvýše 12 účastníků z cílové skupiny projektu. Počet osob kurzu účastnících se z řad veřejnosti není omezen.
 – účetní a právní kurzy,
Účetní, ekonomické a právní kurzy v projektu, reagují na potřeby CS v oblasti ekonomických, účetních a právních kurzů specializovaných na oblast dopravy (např.: KURZ NOVINKY V OBLASTI ÚČETNICTVÍ A DANÍ V DOPRAVĚ A ZASILATELSTVÍ, KURZ AKTUALITY V MZDOVÉM ÚČETNICTVÍ A PERSONALISTICE, SEMINÁŘ PRÁCE S DATY ŘIDIČŮ, SEMINÁŘ PRACOVNÍ REŽIMY ŘIDIČŮ, SEMINÁŘ ANALOGOVÝ A DIGITÁLNÍ TACHOGRAF V DOPRAVĚ, SEMINÁŘ PRACOVNÍ DOBA A PŘESČASY ŘIDIČŮ, SEMINÁŘ EKONOMIKA V DOPRAVĚ).
Vzdělávací kurzy budou vedeny výhradně prezenčně, a to v rámci otevřených kurzů. Otevřeným kurzem je kurz nabízený volně na trhu, kdy se skupina účastníků kurzu skládá z na sobě nezávislých zájemců o kurz a kurzu se obvykle vedle osob z cílové slupiny také účastní jiné osoby z řad veřejnosti. Dále platí, že jednoho běhu otevřeného kurzu se může účastnit nejvýše 12 účastníků z cílové skupiny projektu. Počet osob kurzu účastnících se z řad veřejnosti není omezen.
– IT vzdělávání.
Vzdělávání v rámci obecného IT reaguje na potřeby CS projektu v oblasti využití běžných kancelářských programů. Vzdělávací kurzy budou vedeny výhradně prezenčně, a to v rámci uzavřených kurzů (uzavřeným kurzem je myšlen kurz, který je připraven dodavatelem na míru dle požadavků odběratele, účastníky uzavřeného kurzu jsou pouze osoby z cílové skupiny, výuková skupina uzavřeného kurzu nesmí přesáhnout 12 osob).
 
Na výše uvedený projekt, kterým projde do března 2020 více než 1000 účastníků, je poskytnuta finanční podpora EU.
KONTAKT v případě Vašeho zájmu o účast na vzdělávání:
Arlena Nikoličová – manažer projektu
mobil:    774 101 137