Město Zhořelec a další saské municipality mají zájem o zapojení českých a polských firem do stavebních veřejných zakázek a rozhodly se uspořádat sérií seminářů. České firmy mají díky nedostatku výrobních kapacit a zejména kvalifikovaných pracovníků v Sasku, resp. v celém Německu šance ve výběrových řízeních uspět a získat další reference pro další zakázky v SRN.

Město Zhořelec si vás dovoluje pozvat jako podnikatele z česko-polsko-německého trojzemí na jednání o stavebním zákoně a zákoně o veřejných zakázkách v Sasku. Setkání se zúčastní zaměstnanci Městského úřadu Görlitz, aby odpověděli na vaše dotazy ohledně veřejných zakázek ve městě Görlitz. Během setkání ve druhém termínu na podzim roku 2018 budou představeny stavební projekty předpokládané pro rok 2019.

V příloze najdete pozvánku a program semináře. Pozvánka Program

Stavební sektor v SRN nabízí českým firmám řadu příležitostí. Kromě výstavby dopravní infrastruktury lze spatřovat potenciál i v obnově bydlení, které by využívalo moderní technologie (nízká či nulová energetická náročnost apod.). V souvislosti s přílivem imigrantů a žadatelů o azyl v SRN, resp. růstem obyvatelstva a urbanizaci lze pro následující roky počítat s poptávkou po bytové výstavbě (mj. priorita spolkové vlády je výstavba sociálního bydlení) a doprovodných službách. Obecně registrujeme v pohraničí rostoucí zájem o stavební práce z ČR a spokojenost s jejich kvalitou.