≡≡ MENU

HLAVNÍ MENU

Návrhy Hospodářské komory UL k zajištění energetické bezpečnosti ČR a snížení inflace

Návrhy Hospodářské komory UL k zajištění energetické bezpečnosti ČR a snížení inflace

Návrhy Hospodářské komory UL k zajištění energetické bezpečnosti ČR a snížení inflace Stát, který nedokáže zajistit energetickou bezpečnost svých občanů, je státem, který selhává ve svých základních funkcích. Energetická bezpečnost neznamená pouze zajištění stálých dodávek energií, ale také a především jejich cenovou dostupnost. Většinu níže jmenovaných opatření je možné realizovat v poměrně krátkém časovém horizontu. [1]   1) Vystoupit ze systému emisních povolenek. V roce 1415 upálili v německé Kostnici Mistra Jana Husa...

OHK Most – Hlasování „Krušnohorská NEJ“

Vážení, posíláme link na hlasování „Krušnohorská NEJ“ na webových stránkách: https://1url.cz/8rKDG, kde můžete vybrat a hlasovat pro novinku v oblasti turismu a cestovního ruchu v Krušných horách. Bližší informace naleznete v příloze. S pozdravem Petra Petrlíková Destinační agentura Krušné hory o.p.s. Klíny 61 436 01 Litvínov Tel: 724 808 070 Hlasování Krušnohorská NEJ

Konzultační den s česky hovořícími zástupci Průmyslové a obchodní komory IHK Chemnitz a IHK Dresden (17. 6. 2022)

Vážené dámy a pánové, dovolte mi, abych Vás informovala, že v pátek 17. 6. 2022 ve spolupráci s Průmyslovou a obchodní komorou IHK Chemnitz a IHK Dresden pořádáme Konzultační den k otázkám, které Vás v souvislosti s obchodními aktivitami na území Německa zajímají, a to včetně získání nových obchodních partnerů. Konzultace v délce 30 minut bude poskytnuta pouze předem registrovaným účastníkům!!! Pro členy OHK UL ZDARMA! Veškeré další podrobnosti k registraci a organizaci Konzultačního dne naleznete...

Workshop pro malé a střední podniky konaný 5. 5. 2022

Dne 5.5.2022 Okresní hospodářská komora v Ústí nad Labem zajistila organizačně technické zabezpečení workshopu pro malé a střední  podniky, zaměřeného na dotační podporu v Ústeckém kraji. Jedním z hlavních cílů workshopu bylo představení možností Operačního programu Spravedlivá transformace (viz prezentace Ing. J. Nedrdové, Odbor podpory podnikání, inovací a transformace, Krajský úřad Ústeckého kraje) zaměřeného na řešení dopadů odklonu od uhlí v nejvíce zasažených regionech – mezi které Ústecký kraj patří (tzv. uhelný region). Cílem podpory je...

Pozvánka na Česko-bulharské podnikatelské fórum s B2B dne 11.5.2022

Vážené dámy, vážení pánové, dovolujeme si Vás pozvat na Česko-bulharské podnikatelské fórum, které organizuje Hospodářská komora České republiky ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR u příležitosti státní návštěvy bulharského prezidenta v ČR. Podnikatelské fórum zahájí prezident Bulharské republiky Rumen Radev, dále vystoupí vystoupí ministr MPO Jozef Síkela, prezident HK ČR Vladimír Dlouhý a zástupci jak české, tak bulharské Asociace malých a středních podniků. V další části proběhnou B2B schůzky a jednání se zástupci bulharských podniků...

Zaměstnávání cizinců – seminář

Hezký den, dovoluji si Vás pozvat na seminář ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZINCŮ Z 3. ZEMÍ : Program kvalifikovaný zaměstnanec – novinky v roce 2022 Termín:                    24. 05. 2022 Čas:                          10:00 – 13:00 hod Přednášející:           Ing. Jakub Valkus – odbor azylové a migrační politiky, Ministerstvo vnitra ČR                                   Úřad práce ČR – Kontaktní pracoviště Chomutov                                   Mgr. Dana Kvolková, MBA  - PULS investiční s.r.o Místo konání:         OHK CV, Cihlářská 4132, 430 03 Chomutov   Využijte jedinečné příležitosti získat...

EUwatch 4/2022

Vážení přátelé, Enterprise Europe Network při Centru pro regionální rozvoj České republiky Vám přináší další číslo elektronického bulletinu EUwatch, v němž naleznete novinky z ČR i Unie, akce Enterprise Europe Network a informace o možnostech podpor podnikání. Doufáme, že v bulletinu EUwatch naleznete informace, které Vás budou zajímat. Pokud budete mít jakékoli připomínky, prosíme, neváhejte a kontaktujte nás. Připravujeme: - seminář Vysílání pracovníků a přeshraniční poskytování služeb (se zaměřením na Rakousko)  více informací - seminář Uvádění výrobků...

Setkání podnikatelek v Ústí nad Labem

Ústecký kraj je prvním českým regionem s vlastní vodíkovou strategií

Jak zajistit plynulost a bezpečnost dodávek energie řeší dnes celý svět z důvodu ruské agrese na Ukrajině i ve vazbě na ambice Zelené dohody pro Evropu. Ústecký kraj vidí jedno z možných řešení ve vodíku. Právě vodík má schopnost uchovávat energii vyrobenou z obnovitelných zdrojů a tím přispět ke stabilitě dodávek energie, ale může být využit i jako zcela bezemisní palivo či čisté energetické řešení pro budovy. V Ústeckém kraji má svou tradici a...

Online podnikatelské fórum Mexiko, Chile

Vážené dámy, vážení pánové, dovolujeme si Vás oslovit s nabídkou on-line podnikatelského fóra s firmami z Mexika a Chile, které plánujeme uskutečnit v termínu 11. – 12. května 2022 u příležitosti konání Iberoamerického týdne organizovaného Ministerstvem zahraničních věcí ČR. V případě Vašeho zájmu o účast nám, prosím, zašlete vyplněný firemní profil (formulář v příloze) nejpozději do 15.4.2022. Na základě dodaných informací se Vám pak s pomocí velvyslanectví ČR v Mexiku a Chile a našimi komorovými protějšky v těchto zemích pokusíme vyhledat vhodné obchodní...

Pozvánka na česko-americké podnikatelské fórum

Vážené dámy, vážení pánové, Dovolujeme si Vás pozvat na česko-americké podnikatelské fórum, které organizuje Velvyslanectví USA v Praze ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR a American-Czech Business Council. Podnikatelské fórum se koná 4. května 2022 od 9:30 hodin v paláci Žofín v Praze. Akce se zúčastní a jako řečníci vystoupí představitelé Velvyslanectví USA v Praze, počítá se s vystoupením ministra průmyslu a obchodu ČR, prezidenta HK ČR, představitelů American-Czech Business Council a významných českých i amerických firem....

EUwatch 3/2022

Vážení přátelé, Enterprise Europe Network při Centru pro regionální rozvoj České republiky Vám přináší další číslo elektronického bulletinu EUwatch, v němž naleznete novinky z ČR i Unie, akce Enterprise Europe Network a informace o možnostech podpor podnikání. Doufáme, že v bulletinu EUwatch naleznete informace, které Vás budou zajímat. Pokud budete mít jakékoli připomínky, prosíme, neváhejte a kontaktujte nás. Připravujeme: - b2b jednání Textile connect 2022  více informací - b2b jednání Technology & Business Cooperation Days  více informací - Supply...

Whistleblowing – vnitřní oznámení nebo zveřejnění

Koncem minulého roku marně uplynula implementační lhůta pro transpozici a implementaci směrnice (EU) 2019/1937 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen „Směrnice“), v důsledku čehož vznikly řadě subjektů nové povinnosti. Směrnice stanovila minimální rozsah ochrany oznamovatelů, která byla doposud roztříštěná napříč členskými státy a oblastmi. Nárok na ochranu dle této Směrnice mají oznamovatelé po podání relevantního oznámení jedním ze stanovených způsobů, tj. prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému, přímým...

Souhrn informací k aktuálním tématům (16.3.2022)

Vážení kolegové, je zcela zjevné, že prožíváme největší válečnou, migrační, ekonomickou, surovinovou krizi na území evropského kontinentu od druhé světové války. Tato krize dopadá přímo i nepřímo na celou naši společnost. Kvůli lepší orientaci jsme pro vás zpracovali strukturovaný komplexní přehled informací, který je doplněn o naše stanoviska a aktivity na pomoc krizí zasaženým podnikatelům. ·      Legislativa Již v předešlé zprávě jsem vás informoval o souboru novel přezdívaných Lex Ukrajina. Lex Ukrajina...

Ukrajina: Stručný přehled informací a aktivit HK ČR

Vážení kolegové, Hospodářská komora vnímá, že na prvním místě je nyní deeskalace válečného konfliktu a pomoc Ukrajině a jejím občanům, nicméně zároveň si plně uvědomujeme i negativní dopady současné situace na české podnikatele. Z uvedeného důvodu byl na dnešní den svolán mimořádný brífink Hospodářské komory k aktuální situaci na Ukrajině a podnikatelské pomoci. Na něm prezident V. Dlouhý společně s viceprezidenty R. Jakubským a T. Prouzou a dále V. Stárkem, prezidentem Asociace...

Newsletter HK ČR: Komora odsuzuje ruskou agresi. Pomoc budou potřebovat i firmy

Hospodářská komora jasně odsoudila vpád ruských ozbrojených sil na ukrajinské území, který je v rozporu s mezinárodním právem a projevem nebezpečné agrese ohrožující bezpečnost Evropy i celého světa. Komora vyjadřuje jednoznačnou podporu ukrajinským občanům i firmám. Prezident Hospodářské komory v tomto týdnu v souvislosti s ukrajinskou krizí oslovil dopisem předsedu vlády Petra Fialu s doporučeními pro další postup z pohledu ukrajinských zaměstnanců v ČR (podrobně ZDE). Držitelé krátkodobých víz by měli mít možnost získat dlouhodobá víza na území...

Ukrajina: Povolávací rozkazy pro zaměstnance z Ukrajiny

Vážení kolegové, v návaznosti na nespočet dotazů, které k nám proudí ze strany členských i nečlenských firem zaměstnávajících ukrajinské pracovníky, vám zasíláme pro informaci a případnému dalšímu využití odborné stanovisko právní sekce Ministerstva práce a sociálních věcí k záležitosti povolávacích rozkazů pro zaměstnance z Ukrajiny a informace k souvisejícím pracovně právním krokům pro postup ze strany zaměstnavatelů. Vnímáme, že pro mnohé zaměstnavatele na území České republiky mohou mít níže uvedené skutečnosti z MPSV zcela zásadní dopady pro plnění...

EUwatch elektronický bulletin

Vážení členové OHK UL, Enterprise Europe Network při Centru pro regionální rozvoj České republiky Vám přináší další číslo elektronického bulletinu EUwatch, v němž naleznete novinky z ČR i Unie, akce Enterprise Europe Network a informace o možnostech podpor podnikání. Doufáme, že v bulletinu EUwatch naleznete informace, které Vás budou zajímat.   Poznámky: - b2b jednání MBM Tourism Prague 2022 – obchodní jednání pro firmy v cestovním ruchu  více informací - b2b jednání Mise německých firem na...

Pozvánka pro děti členů a kamarádů na letní tábor Opárno 2022

Vážení členové Okresní hospodářské komory, zvu Vaše děti k srpnovým putováním letní rekreací – tentokrát do Země ledu. Budeme Vás učit zajímavé sportovní disciplíny, prožijete 2 týdny i s německými kamarády, žádný strach, všichni se domluvíme, i když zpočátku tzv. „rukama – nohama…“ S úctou   Jiří Šálek jednatel SOLEDPRO s.r.o. +42 773 221 023 www.soledpro.cz  

Pozvánka na česko-australské podnikatelské setkání 16.2.2022

Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi Vás pozvat na seminář „Czech Australian Business Forum“, který se uskuteční dne 16. února od 10:00 v prostorách Hospodářské komory České republiky (Florentinum, Na Florenci 2116/15). Akce je organizována Hospodářskou komorou ČR ve spolupráci s Australian Trade and Investment Commission (Austrade). V rámci prvního panelu proběhnou oficiální projevy a vystoupení představitelů HK ČR, Velvyslanectví Australského společenství pro Polsko, Českou republiku a Litvu, Velvyslanectví ČR v Canbeře, Ministerstva průmyslu a obchodu ČR,...
Copyright © 2022 Okresní hospodářská komora Ústí nad Labem