Cyklus odborného vzdělávání Okresní hospodářské komory na 1. pololetí 2018

Související soubory

Harmonogram
Adobe AcrobatPDF | 444,84 kBuložit
Milé dámy, vážení pánové,
již třetím rokem pro Vás připravujeme cyklus odborného vzdělávání Okresní hospodářské komory Ústí nad Labem. Sérii seminářů a vzdělávacích aktivit na aktuální témata, které jsou realizovány především ve spolupráci s Vámi, s odborníky na legislativu, ekonomiku, obchod …  
Dovolte mi představit nabídku na první pololetí roku 2018:
LEDEN 2018
-         „Jak efektivně hledat nové zaměstnance na trhu práce!“   
čtvrtek 18. 1. 2018 od 13:00 do 15:00hod
 
Cílem semináře je představit účastníkům nové možnosti v hledání a oslovování kandidátů na nabízené pracovní pozice. Nejdříve je ale třeba porozumět trhu práce (co je pasé a na co se připravit) a faktorům, které jej ovlivňují. S tím souvisí také změna vztahu mezi personalistou (firmou) a kandidátem, které se dřív nebo později budou muset podřídit všechny firmy, které potřebují nové pracovníky. Podíváme se také na potenciální pracovníky, na které se zapomíná, ale mohou firmám vytrhnout „ trn z paty“ a kde takové lidi najít.
 
-         „GDPR – OSTRÝ START“   
úterý 30. 1. 2018 od 13:00 do 15:00hod
 
Ochrana osobních údajů a GDPR (General Data Protection Regulation) je nové nařízení EU, které vstoupí v účinnost 25. 5. 2018. Jeho cílem je zvýšit úroveň ochrany osobních údajů a posílit práva občanů Evropské unie v této oblasti. Jste dostatečně připraveni na nové nařízení EU o ochraně osobních dat Vašich zákazníků a zaměstnanců?
Směrnice přináší obrovské restrikce, regulace a povinnosti při práci s osobními údaji pro všechny organizace bez výjimky. Pokuta za porušení regulace může činit až 4% celosvětového obratu společnosti nebo 25.000.000 EUR (cokoli je vyšší). GDPR platí celosvětově pro všechny subjekty, které zpracovávají osobní údaje občanů EU a dotýká se všech oblastí podnikání !!!
 
ÚNOR 2018
-         „JAK NA DOTACE V ROCE 2018 “
čtvrtek 15. 2. 2018 od 13:00 do 15:00hod
Představíme Vám konkrétní možnosti podpory projektů z Evropských strukturálních a investičních fondů. Zaměří se na aktuální výzvy pro rok 2018. Účastníkům také přiblížíme projektový cyklus a shrneme nejčastější chyby v rámci dotačního procesu. V neposlední řadě Vás seznámíme s možností podpory ze strany OHK UL při sestavování žádostí a jejich administrací.
 
BŘEZEN 2018
-         „Provozování dopravy u nedopravních firem“   
čtvrtek 15. 3. 2018 od 13:00 do 16:00hod
Silniční dopravu je možné provozovat i bez koncese formou tzv. závodové dopravy. To je případ, kdy firma má jiný předmět podnikání, v rámci kterého si sama přepravuje své stroje, výrobky, díly, suroviny atd. I v těchto případech je třeba dodržet řadu legislativních podmínek, vyplývajících zejména ze zákona o silniční dopravě, sociální legislativy, technických standardů a dalších předpisů. Cílem semináře je vysvětlení všech základních povinností provozovatele silničních vozidel k danému účelu v návaznosti na dodržování předpisů a bezpečnosti.
 
DUBEN 2018
-         „NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK V PODNIKATELSKÉ PRAXI“ 
 
Nahrazení nového občanského zákoníku zcela novým kodexem znamená pro právní systém ČR největší změnu od roku 1989. Cílem semináře je podat přehled o základních změnách, které nový občanský zákoník podnikatelům přináší. Zaměříme se na terminologii, změny při uzavírání smluv, na rozdíly v sankčních ujednáních a na rozdíly v zániku závazků. Pozornost bude věnována také přechodným ustanovením a základní informaci k zákonu o obchodních korporacích. Prostřednictvím diskuse odpovíme na konkrétní praktické dotazy.
 
 
KVĚTEN 2018
-         „Prezentační fórum OHK UL 2018“ 
 
Hlavním cílem druhého ročníku, je umožnit členům OHK UL, prezentovat se široké veřejnosti formou informačního stánku (prezentace služeb, výrobků, aktivit, úspěchů atp.). Na akci se budou dále prezentovat také střední školy, tak abyste měli, v případě Vašeho zájmu, možnost navázat s nimi spolupráci v oblasti výkonu odborných praxí, brigád, vzdělávacích aktivit atp. Díky spolupráci s Krajským úřadem Ústeckého kraje, bude na akci pozvána jak široká veřejnost, tak také rodiče, pedagogové a žáci základních škol. Ti zde budou mít možnost seznámit se zaměstnavateli a jimi poptávanými profesemi na trhu práce.  
  
ČERVEN 2018
-         7. ročník veletrhu China Homelife Trade Show Poland  (podrobně viz kapitola VELETRHY)
 
Jedna z hlavních platforem pro přední čínské společnosti, které se snaží navázat nové obchodní kontakty s podnikateli ze střední či východní Evropy. Nejedná se o samostatnou událost, China Homelife se každoročně koná v devíti městech po celém světě (Sao Paulo, Istanbul, Dubaj, Johannesburg, Bombaj, Varšava, Cairo, Amman a Kazachstán). Veletrhu v roce 2018 se bude účastnit více jak 1000 vystavovatelů zastupujících několik segmentů trhu.
 
V rámci obchodního programu Vám za zvýhodněných podmínek nabízíme dvoudenní obchodní program včetně dopravy, ubytování a stravování.
 
 
Pozvánku s přesným termínem a podrobnostmi ke konání výše uvedených akcí Vám zašleme vždy minimálně 14 dní před realizací na Vaše emailové adresy. Aktuální pozvánky a informace jsou také vždy publikovány na www.ohk-ul.cz . Rezervace na semináře provádějte na emailu: arlena.nikolicova@ohk-ul.cz. V rezervačním emailu prosím uveďte jméno účastníka, název společnosti, telefonní číslo a kontaktní e-mail a seminář o který máte zájem.
 
Dámy a pánové, dovolte mi závěrem zdůraznit, že dveře Hospodářské komory Ústí nad Labem jsou pro Vás otevřené kdykoliv a přivítáme Vás vždy s novými možnostmi a perspektivami. Věříme, že být členem hospodářské komory se vyplatí.
Děkujeme, že jste našimi členy.
S úctou,
Arlena Nikoličová, pověřená ředitelka
 

Rychlé odkazy