Cyklus odborného vzdělávání Okresní hospodářské komory na 2. pololetí 2017

Související soubory

Harmonogram
Adobe AcrobatPDF | 452,53 kBuložit

 

Vážení členové OHK UL,
 dovolte, abych Vám představila cyklus odborného vzdělávání Okresní hospodářské komory Ústí nad Labem na druhé pololetí roku 2017. Témata seminářů jsou vybrána v reakci na Vaše dotazy a podměty. Semináře pro Vás, jako členy OHK UL, pořádáme zcela zdarma (pro členy ostatních hospodářských komor platí zvýhodněná cena 400,00 Kč bez DPH na osobu).
 
ZÁŘÍ 2017
-          úterý 19. 9.  2017 „JAK SNÍŽIT NEMOCNOST A ZVÝŠIT EFEKTIVITU PRÁCE VE VAŠÍ FIRMĚ“   
 
„Je nemocnost Vašeho pracovního týmu vysoká? Ovlivňuje výkon Vaší společnosti onemocnění klíčových zaměstnanců ze dne na den? Zajímají Vás možnosti účinných zdravotních programů, které omezí projevy přetížení, stresu a významně sníží nemocnost Vašich zaměstnanců? 
 
Prostřednictvím semináře odpovíme na důvody a příčiny zdravotních problémů. Představíme účinné zdravotní programy v oblasti detoxikace, posílení imunity a regenerace, které vedou    k přirozenému zvýšení energie a vitality. Odpovíme na otázku jak významně snížit nemocnost Vašeho pracovního týmu. Představíme exkluzivní bonusový program pro členy OHK UL, který můžete využít v rámci svých zdravotních programů pro své zaměstnance.“
 
ŘÍJEN 2017
-          středa  4. 10. 2017 „OBCHOD S ČÍNOU PRAKTICKY“   
 
„Mgr. et. Bc. Jan Hebnar, MBA (www.sinovia.cz) je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity, bývalý obchodní diplomat a v letech 2013 až 2016 pracoval jako ředitel společnosti Kinex Shanghai - čínské pobočky holding HTC (vlastnící i český ZETOR). Je autorem řady publikací a knihy "Obchod s Čínou bez rizika a se ziskem". Zabývá se Asií, asijskou ekonomikou, společností a kulturou, přednáší na vysokých školách v ČR a Šanghaji interkulturní management, strategický management a mezinárodní vyjednávání.
 
V rámci semináře se zaměří zejména na specifika čínského trhu, příležitosti pro podnikatele, způsoby vstupu na trh Číny, účinný marketing na čínském trhu a postupy pro získání spolehlivého obchodního partnera. “
 
  LISTOPAD 2017
-          termín bude upřesněn „NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK V PODNIKATELSKÉ PRAXI“ 
 
Nahrazení nového občanského zákoníku zcela novým kodexem znamená pro právní systém ČR největší změnu od roku 1989. Cílem semináře je podat přehled o základních změnách, které nový občanský zákoník podnikatelům přináší.
 
Zaměříme se na terminologii, změny při uzavírání smluv, na rozdíly v sankčních ujednáních a na rozdíly v zániku závazků. Pozornost bude věnována také přechodným ustanovením a základní informaci k zákonu o obchodních korporacích. Prostřednictvím diskuse odpovíme na konkrétní praktické dotazy.
 
PROSINEC 2017
-          čtvrtek  7. 12. 2017 „DOTACE AKTUÁLNĚ“ 
 
„Na semináři Vám představíme konkrétní možnosti podpory projektů z Evropských strukturálních a investičních fondů prostřednictvím nových operačních programů. Zaměříme se na aktuální výzvy pro rok 2018. Účastníkům podrobně přiblížíme projektový cyklus a nejčastější chyby při žádosti o dotaci.“
 
Rezervace na jednotlivé semináře provádějte na emailu: arlena.nikolicova@ohk-ul.cz. V rezervačním emailu prosím uveďte jméno účastníka, název společnosti, telefonní číslo a kontaktní e-mail a seminář o který máte zájem[1].
Za OHK UL,
 
Arlena Nikoličová,
pověřená ředitelka Okresní hospodářské komory Ústí nad Labem


[1] Organizátor si vyhrazuje právo na případné změny/zrušení termínu semináře. O všech případných změnách Vás budeme informovat (v případě pokud jste již na seminář zaregistrováni, tak písemně, telefonicky či prostřednictvím emailu v ostatních případech informací na www.ohk-ul.cz).

Rychlé odkazy