CzechPoint

Okresní hospodářská komora Ústí nad Labem jako subjekt reprezentující podnikatelskou veřejnost se aktivně podílí na zkvalitňování podnikatelského prostředí.  V oblasti elektronické komunikace a snížení administrativní náročnosti při kontaktu podnikatelů se státní správou, případně podnikatelů mezi sebou, a při plném respektování potřeb podnikatelských subjektů, státní správy a soudních orgánů, nabízí OHK UL tyto aktivity a služby poskytování ověřených výpisu z registrů státu:

 

- výpis z Obchodního rejstříku,

- výpis ze Živnostenského rejstříku,

- výpis z Katastru nemovitostí,

- výpis z Rejstříku trestů

- výpis z registru řidičů (BODIS).

 

CzechPoint                                                                                                           

Tel.: 774 492 285
 

Rychlé odkazy