Okresní hospodářská komora Ústí nad Labem jako subjekt reprezentující podnikatelskou veřejnost se aktivně podílí na zkvalitňování podnikatelského prostředí.  V oblasti elektronické komunikace a snížení administrativní náročnosti při kontaktu podnikatelů se státní správou, případně podnikatelů mezi sebou, a při plném respektování potřeb podnikatelských subjektů, státní správy a soudních orgánů, nabízí OHK UL tyto aktivity a služby poskytování ověřených výpisu z registrů státu:

R

výpis z Obchodního rejstříku

R

výpis z Rejstříku trestů

R

výpis ze Živnostenského rejstříku

R

výpis z registru řidičů (BODIS)

R

výpis z Katastru nemovitostí

CzechPoint

Tel: 774 492 285