≡≡ MENU

HLAVNÍ MENU

Dotace a granty

V rámci informačního servisu kancelář Okresní hospodářské komory Ústí nad Labem připravuje Dotační věstník OHK UL. Jedná se o materiál, který byl sestaven díky mnohaletým zkušenostem našich poradců v této oblasti a troufáme si říci, že svou kvalitou významně předčí komerčně zpoplatněné internetové portály a časopisy nabízející informace odbobného typu. Aktuální verze našeho  „měsíčníku“ je členům OHK UL rozesílána elektronickou formou vždy začátkem měsíce.

Dotační věstník OHK UL je poměrně rozsáhlým materiálem (cca 52 stran), přesto se jedná pouze o rámcové zmapování dotačních možností, které můžete využít ke spolufinancování Vašich rozvojových firemních projektů. Tento materiál by měl sloužit k získání základních informací zda je pro Vás, v souvislosti s typem Vámi připravovaného projektu, reálné získat možnost spolufinancování, ať již ze státního rozpočtu či ze zdrojů EU. Veškeré detailní informace včetně odborného poradenství členským firmám poskytnou poradci OHK UL, a to zdarma.

Našim cílem je co nejvíce Vám přiblížit tzv. „vnější finanční zdroje“ a zároveň doufáme, že díky naší spolupráci se nám podaří, aby tyto zdroje pomohly financovat rozvoj firem naší členské základny.

 

PARTNEREM JE FIRMA:     ZDEMAR – TRANSPORT, SPEDICE- LOGISTIKA

Copyright © 2018 Okresní hospodářská komora Ústí nad Labem