ICUK - Inovační centrum Ústeckého kraje - pozvánka na 23. 5. 2017

Související soubory

Pozvánka 3D tisk
Adobe AcrobatPDF | 388,89 kBuložit

 

Vážení členové,
 
dovolte nám informovat Vás o aktivitách INOVAČNÍHO CENTRA Ústeckého kraje, které v příštích dnech nabízí několik zajímavých setkání, např. 23. 5. 2017 - 3D tisk jako příležitost pro výrobní firmy (viz pozvánka v příloze).
 
Cílem Inovačního centra Ústeckého kraje je přispět k pozitivní proměně regionu a vyšší konkurenceschopnosti podporou inovací a podnikavosti, včetně sociálních inovací. Inovační centrum Ústeckého kraje, z.s. (ICUK) funguje od podzimu roku 2015. ICUK společně založily: Ústecký kraj, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a Krajská hospodářská komora Ústeckého kraje.
 
Filozofie centra vychází z propojování existujících kapacit a aktérů, hledaní komplementarity a synergií. Centrum tedy není výzkumnou organizací, ale plní roli facilitátora, tj. vytváří příležitosti pro spolupráci a podporu výzkumně-vývojových a inovačních aktivit. Nejvýznamnějším projektem, který ICUK implementuje, je Smart Akcelerátor.
OHK UL

Rychlé odkazy