Podnikatelská mise do regionů Ruské federace (15. – 20. 4. 2018)

 

Název projektu: Podnikatelská mise do ro regionů Ruské federace
 
Realizátor projektu: Zastupitelský řad Moskva (Vladimír Remek, Mimořádný a zplnomocněný velvyslanec České republiky v Ruské federaci)
 
Participující instituce: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Ministerstvo zahraničních věcí ČR
 
Spolurealizátor: Komora pro hospodářské styky se zeměmi SNS, s.o.k.
 
Místa realizace: Jaroslavl – Jaroslavská oblast, Vladimir – Vladimirské oblast
 
Termín: 15. – 20. 4. 2018
 
Cíl projektu: pomoc českým exportérům v rozšíření jejich působnosti na ruském trhu, vyhledání nových potenciálních partnerů
 
Nástroje projektu: na ruské straně budou partneři, lokální a místní samospráva, obchodní komory oblastí. Proběhne setkání s vedením oblastí a měst a proběhne obchodně průmyslová konference a dvoustranná jednání českých firem s ruskými partnery.
 
Kontakt:
Václav Lídl
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
vedoucí Oddělení SNS a dalších zemí
Odbor zahraničně-ekonomických politik I
Tel: +420 224 852 834
E-mail: lidl@mpo.cz
Politických vězňů 20, 112 49 Praha 1
 

Rychlé odkazy