PROGRAM Úspory energie – Fotovoltaické systémy s/bez akumulace pro vlastní spotřebu – Výzva I

 

Vážení,
 
Operační program Podnikání a Inovace (OP PIK) vyhlásil otevřenou výzvu na fotovoltaické systémy s / bez akumulace pro vlastní spotřebu.
Úspory energie – Fotovoltaické systémy s/bez akumulace pro vlastní spotřebu – Výzva I
Cílem programu je podpora snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru.
Žádosti o podporu jsou přijímány od 16. 6. 2017 do 16. 10. 2017.
Příjemci podpory jsou malé, střední i velké podniky z vybraných podporovaných ekonomických činností.
Dotace je v rozmezí 300 tis. – 100 mil. Kč. Max. míra podpory je pro malý podnik 80% způsobilých výdajů (ZV), střední podnik 70% ZV, velký podnik 60% ZV. Podporovanou aktivitou je instalace fotovoltaických systémů a instalace fotovoltaických systémů
, včetně akumulace energie pro vlastní spotřebu podniku.
Způsobilým výdajem je dlouhodobý hmotný majetek a dlouhodobý nehmotný majetek (pokud je nezbytný k řádnému provozování dlouhodobého hmotného majetku).
Projekt musí být realizován na území ČR mimo hlavního města Prahy, nejsou podporována komerční turistická zařízení jako hotely, volnočasová zařízení, lázně, restaurace, nejsou podporovány aktivity výzkumných, vývojových a pilotních projektů,
není podporována instalace fotovoltaických systémů na bytových a rodinných domech a veřejných budovách.
 
Bližší informace k výzvě, vč. příloh  zde.

Rychlé odkazy