Vyhlášení Dotačního programu ÚK na Inovační vouchery

Související soubory

Leták
Adobe AcrobatPDF | 475 kBuložit

 

Co jsou Inovační vouchery
Dotační program Ústeckého kraje. Podporuje spolupráci firem a výzkumných organizací.
Cílem je, aby firma inovovala své výrobky, služby nebo procesy díky znalostem, které získá od výzkumníků.
 
Jak Inovační vouchery fungují
Firma se domluví s výzkumnou organizací, jakou službu od ní dostane. Poté požádá o dotaci na tento projekt. Projde-li úspěšně hodnocením, získává voucher – finanční příspěvek, z nějž zaplatí výzkumníkům za jejich práci.
 
Kdo může žádat
Jakákoliv obchodní společnost nebo podnikající fyzická osoba, která:
- má v Ústeckém kraji sídlo nebo pobočku (reálně zde pracuje).
- má zaměstnance.
 
S kým lze spolupracovat
Takzvaným poskytovatelem znalostí, který může dodat službu, je jakákoliv výzkumná organizace v ČR ze Seznamu posouzených výzkumných organizací Rady pro výzkum, vývoj a inovace (www.vyzkum.cz). UJEP je vhodným poskytovatelem znalostí.
 
Kolik peněz lze získat
Dotace min. 50 000 Kč, max. 199 000 Kč. Žadatel přitom musí vložit minimálně 30 % vlastních prostředků.
Na co lze získat podporu
Nákup služeb potřebných pro inovační aktivity. Například:
- návrhy nových systémů, řešení, zařízení, materiálů, metod.
- vývoj softwaru či hardwaru.
- vývoj materiálu, zařízení, prototypu, polotovaru, funkčního vzorku.
- optimalizace výrobních procesů.
- modelování, simulace procesů, dějů, systémů, provozů.
- design nových výrobků.
- diagnostika, testování, měření, zkoušky, rozbory, analýzy, ověřování, výpočty.
 
Jak se žádá
Stačí vyplnit on-line žádost na www.icuk.cz, poté ji vytisknout, podepsat a spolu s několika málo přílohami doručit na Krajský úřad.
 
Jak projekt probíhá
Úspěšná firma uzavře smlouvu s krajem, následně podepíše smlouvu s výzkumnou organizací. Výzkumníci provedou domluvenou práci, kterou jim firma zaplatí, předloží kraji závěrečnou zprávu a získá od něj peníze.
 
Kdy lze žádat
Žádosti je možné předkládat od 20. ledna do 28. února 2018.
 
Kde získat informace
www.icuk.cz/inovacni-vouchery
Konzultační dny: 10. 1. a 7. 2. na ICUK.

 

Rychlé odkazy