Kontaktní centra pro česko-saskou spolupráci jsou poradenská centra při vybraných hospodářských komorách  v Severních Čechách. Podporují své členy při přeshraničních hospodářských aktivitách. Kontaktní centra nabízejí podporu při hledání obchodních partnerů, informace o zakládání podniků, informace o finančních podporách, stejně jako informace o právních a daňových podmínkách. Česká kontaktní místa udržují kontakty s různými německými a českými partnery.

 

Máte-li zájem o česko-saskou hospodářskou spolupráci, kontaktujte OHK UL.