≡≡ MENU

HLAVNÍ MENU

KDO JSME

Okresní hospodářská komora Ústí nad Labem (OHK UL)

vznikla ze zákona a je zapsána v Obchodním rejstříku. Během několika let se podařilo vybudovat životaschopnou organizaci, která má svou síť v každém okrese našeho kraje i ČR. Po počátečních dětských nemocích (časté střídání managementu, malý zájem firem) se stala z komory nejvýznamnější podnikatelská instituce v regionu. Hlavním úkolem OHK UL se stále více stává poradenská činnost a k tomu OHK UL přizpůsobuje většinu svých služeb a produktů. Všem reprezentantům podnikatelské sféry je určen široce pojatý servis zaměřený na řadu dílčích oblastí nezbytných pro podnikání. Firmám je nabízena široká škála služeb, kromě již zmiňované poradenské činnosti je to podpora malého a středního podnikání, podpora evropské integrace, právní a legislativní služby, celní a certifikační služby, podpora oblasti vzdělávání, informační servis, reprezentační služby.

Historie

Okresní hospodářská komora Ústí nad Labem (OHK UL) organizuje a chrání zájmy podnikatelské veřejnosti již od první republiky. Novodobá historie byla započata v roce 1992 Zákonem č. 301/92 Sb. Okresní hospodářská komora Ústí nad Labem byla založena 6. 2. 1993, do té doby zde pracovala pouze pobočka liberecké hospodářské komory.
Copyright © 2018 Okresní hospodářská komora Ústí nad Labem