≡≡ MENU

HLAVNÍ MENU

PROFESNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ ČLENŮ OHK UL 2024

PROFESNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ ČLENŮ OHK UL 2024

  Základní údaje o projektu: Registrační číslo projektu: CZ.03.01.03/00/22_040/0001522 Název projektu CZ: Profesní vzdělávání zaměstnanců členů OHK UL 2024 Název programu: Operační program Zaměstnanost plus Číslo výzvy: 03_22_040 Název výzvy: Společně za vzděláváním Anotace projektu: Projekt je zaměřen na vzdělávání zaměstnanců členů OHK UL, tj. na realizaci vzdělávacích kurzů, spojených s rozvojem znalostí, schopností a dovedností vyžadovaných pro výkon daného povolání s důrazem na podporu osob starších 55 let. Cílem...
Copyright © 2024 Okresní hospodářská komora Ústí nad Labem