≡≡ MENU

HLAVNÍ MENU

Osobní spisy

Osobní spisy

Dobrý den, v rámci naší série o GDPR problematice se tentokrát věnujeme osobním spisům bývalých zaměstnanců. Co s osobním spisem bývalého zaměstnance? Do osobního spisu, který zaměstnavatelé vedou v listinné nebo elektronické podobě, se zakládají dokumenty či soubory obsahující osobní údaje. Po skončení pracovněprávního vztahu pak vzniká otázka, jak s osobním spisem bývalého zaměstnance dále naložit. Z obecného nařízení GDPR plyne, že pokud pomine účel zpracování osobních údajů, musí správce provést jejich likvidaci. Což ovšem neznamená,...

Problematika focení a GDPR

Dobrý den, dovoluji si rozeslat odpověď na častý dotaz týkající se problematiky focení . Současný výklad je poněkud benevolentnější než když jsme s GDPR začínali. Příklad pro školy je univerzální a hodí se i pro firmy , příspěvkové organizace i obce .     Lze zveřejňovat reportážní a propagační fotografie učitelů, dětí, rodičů a dalších příbuzných nebo i náhodných návštěvníků školou pořádných společných akcí, představení, veřejných vystoupení apod.? Je k...

Desatero zpracování pro správce

Vážení, vzhledem k tomu, že jste všichni v postavení správce osobních údajů, dovoluji si Vám přílohou poslat stručné desatero o zpracování osobních údajů pro Vás jako správce. Desatero zpracování pro správce S pozdravem Mgr. Jiří Kalach DPO certifikovaný specialista eCF   Národní platforma pro GDPR z.s. Revoluční 1082/8, 110 00 Praha 1 jiri.kalach@gdpr-platforma.cz +420 608 958 090

Balanční test

Dobrý den , dnešní novinky bych si dovolil uvést touto zprávou : Ministerstvo vnitra zveřejnilo seznam všech uživatelů datových stránek, protože zvolilo režim opt-out. Každý uživatel však má možnost zažádat o smazání svého záznamu. Jsem přesvědčen o tom , že kdybychom toto udělali my s našimi zaměstnanci , dostaneme pokutu a za vyučenou . I v dnešní době platí dvojí metr a platí nechoď s pány na led. K věci....

Zpracování osobních údajů – rejstřík trestů

Dobrý den, po domluvě zasíláme informace týkající se zpracování a uchovávání osobních údajů zaměstnanců v rámci rozsudků v trestních věcech a trestných činů. Novinky z praxe - Může zaměstnavatel požadovat a uchovávat výpis z rejstříku trestů zaměstnance S pozdravem ​ Mgr. Jiří Kalach DPO certifikovaný specialista eCF   Národní platforma pro GDPR z.s. Revoluční 1082/8, 110 00 Praha 1 jiri.kalach@gdpr-platforma.cz +420 608 958 090

Kopie kamery a její pokutování

Dobrý den, v dnešním příspěvku si přečteme , že i kopie kamery může být pokutována. Kamerová atrapa sice GDPR neporušuje, ale její instalace může být sankcionována Praha, 10. květen 2022 – Úřad pro ochranu osobních údajů šetřil podnět týkající se instalace kamerového systému, který měl sloužit ke kontrole zaměstnanců. Místním šetřením Úřadu pro ochranu osobních údajů bylo zjištěno, že se nejedná o funkční kamerový systém, ale o atrapu, nedošlo tak...

Doručování do datové schránky

Dobrý den , v dnešní rozesílce se nebudeme zabývat přímo GDPR , ale zaměříme se na velmi aktuální témata , a to doručování elektronicky a do vlastních rukou a vybranné změny v zákoníku práce . V obou právních novelách došlo k významným změnám . Doručení do vlastních rukou Vybrané změny v zákoníku práce podepsané prezidentem Mgr. Jiří Kalach DPO certifikovaný specialista eCF   Národní platforma pro GDPR z.s. Revoluční 1082/8, 110 00...

Co musím splňovat při používání kamer

Dobrý den, V rámci naší série o GDPR problematice se tentokrát věnujeme Vašemu častému dotazu o používání kamer a povinností z toho vyplývajících. Kamerové sledování musí splňovat určitá pravidla: *   Nesmí nadměrně zasahovat do soukromí. *   Kamerový systém je možno použít zásadně v případě, kdy sledovaného účelu nelze účinně dosáhnout jinou cestou (např. lepším zabezpečením majetku). *   Je třeba předem jednoznačně stanovit účel pořizování záznamů, který musí korespondovat s důležitými,...

Ukládání pokut podle GDPR

Ukládání pokut podle GDPR: dosavadní praxe a nová metodika ke kalkulaci pokut Když v květnu 2018, tedy přesně před čtyřmi lety, vstupovalo v účinnost nařízení GDPR[1], nejvíce rezonovaly napříč trhem i odbornou veřejností drakonické pokuty dosahující až 4 % celosvětového obratu. Především v prvních měsících a letech účinnosti panovala napříč EU velká právní nejistota ohledně očekávaných pokut. I přesto, že maximální výše pokut dle GDPR může být drakonická, pokuty v horní...

Doložení právních titulů

Správce musí doložit právní titul u všech osobních údajů zpracovávaných pro něj zpracovatelem 4. 11. 2021 – Nejvyšší správní soud zamítl kasační stížnost společnosti SMS finance, a.s., proti rozhodnutí Městského soudu v Praze, ve kterém pro nedůvodnost zamítl správní žalobu této společnosti proti rozhodnutí Úřadu pro ochranu osobních údajů. V předmětném rozhodnutí Úřadu bylo společnosti uloženo provést výmaz osobních údajů vztahujících se k osobám, vůči kterým je v postavení správce,...

N-Novinky z praxe – GDPR – Problematika fotografování a GDPR

N-Novinky z praxe – GDPR - Problematika fotografování a GDPR Základní právní úpravou pro zacházení s fotografií člověka s překvapením není Nařízení o GDPR, ale Občanský zákoník (Zákon č. 89/2012 Sb.). Občanský zákoník říká, že zachytit jakýmkoli způsobem podobu člověka tak, aby podle zobrazení bylo možné určit jeho totožnost, je možné jen s jeho svolením. Příklad: Zveřejňuje-li zaměstnavatel fotografie zaměstnanců z pořádaných firemních akcí na svých webových stránkách, jde o záležitost nespadající do GDPR,...

N-Novinky z praxe – Kdy lze odmítnout žádost o poskytnutí informací o platech či odměnách zaměstnanců?

Kdy lze odmítnout žádost o poskytnutí informací o platech či odměnách zaměstnanců?   Žadatel má podle ust. § 8b odst. 1 zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, právo požadovat informace o platech zaměstnanců veřejné správy. To ovšem neplatí absolutně. Informace o platech či odměnách zaměstnanců jsou osobními údaji a tím pádem podléhají ochraně. Při splnění jakých podmínek lze tedy tyto údaje poskytnout a kdy je možné žádost odmítnout? Podmínky...

GDPR – povinné testování zaměstnanců

Chráněno: Metodika obecného posouzení vlivu na ochranu osobních údajů

Požadovaný obsah je chráněn heslem. Pokud jej chcete zobrazit, zadejte prosím nejdříve heslo: Heslo:
Copyright © 2024 Okresní hospodářská komora Ústí nad Labem