≡≡ MENU

HLAVNÍ MENU

CZECH POINT

Okresní hospodářská komora Ústí nad Labem jako subjekt reprezentující podnikatelskou veřejnost se aktivně podílí na zkvalitňování podnikatelského prostředí.  V oblasti elektronické komunikace a snížení administrativní náročnosti při kontaktu podnikatelů se státní správou, případně podnikatelů mezi sebou, a při plném respektování potřeb podnikatelských subjektů, státní správy a soudních orgánů, nabízí OHK UL tyto aktivity a služby poskytování ověřených výpisu z registrů státu:

CzechPoint
Tel: 774 492 285
Copyright © 2018 Okresní hospodářská komora Ústí nad Labem