≡≡ MENU

HLAVNÍ MENU

N-Novinky z praxe – GDPR – Problematika fotografování a GDPR

N-Novinky z praxe – GDPR – Problematika fotografování a GDPR

Základní právní úpravou pro zacházení s fotografií člověka s překvapením není Nařízení o GDPR, ale Občanský zákoník (Zákon č. 89/2012 Sb.).
Občanský zákoník říká, že zachytit jakýmkoli způsobem podobu člověka tak, aby podle zobrazení bylo možné určit jeho totožnost, je možné jen s jeho svolením.
Příklad:
Zveřejňuje-li zaměstnavatel fotografie zaměstnanců z pořádaných firemních akcí na svých webových stránkách, jde o záležitost nespadající do GDPR, ale do práva občanského.
Jsou zde ale určité výjimky, kdy souhlas dle Občanského zákoníku není potřeba. Ptáte se jaké?

  1. Podobizna nebo zvukový či obrazový záznam se pořídí nebo použijí k výkonu nebo ochraně jiných práv nebo právem chráněných zájmů jiných osob.
  2. Podobizna, písemnost osobní povahy nebo zvukový či obrazový záznam se pořídí nebo použijí na základě zákona k úřednímu účelu nebo v případě, že někdo veřejně vystoupí v záležitosti veřejného zájmu.
  3. Podobizna nebo zvukový či obrazový záznam se pořídí nebo použijí přiměřeným způsobem k vědeckému nebo uměleckému účelu a pro tiskové, rozhlasové, televizní nebo obdobné zpravodajství.

Co se tedy týká GDPR?
Typickými situacemi, kdy zaměstnavatel pracuje s fotografiemi dle GDPR a je nutný souhlas se zpracováním osobních údajů, jsou:

  • vyhotovení zaměstnaneckých průkazů,
  • uvedení fotografií a pracovních pozic na internetových stránkách.

Běžným právním důvodem pro taková zpracování fotografií jsou oprávněné zájmy zaměstnavatele podle GDPR. Zaměstnavatel je povinen zaměstnanci vysvětlit okolnosti, které vedou zaměstnavatele k vyžadování fotografie a sdělit mu způsoby jejího využití.

 

Doporučení

Pokud se dostanete do problému ohledně jakéhokoliv zveřejňování fotografií, doporučuji uvést, že šlo zřejmě o fotografování pro tiskové účely (na webové stránky organizace, nástěnku, časopis, atd.) dle NOZ. Tímto bychom měli odrazit první nápor problémového zaměstnance, klienta nebo veřejnosti.

Na konkrétní podrobnou odpověď máme dle GRPD lhůtu 1 měsíce od obdržení žádosti, kterou můžeme o další 2 měsíce prodloužit.

Copyright © 2021 Okresní hospodářská komora Ústí nad Labem