≡≡ MENU

HLAVNÍ MENU

PROFESNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ ČLENŮ OHK UL 2024

 

Základní údaje o projektu:
Registrační číslo projektu: CZ.03.01.03/00/22_040/0001522
Název projektu CZ: Profesní vzdělávání zaměstnanců členů OHK UL 2024
Název programu: Operační program Zaměstnanost plus
Číslo výzvy: 03_22_040
Název výzvy: Společně za vzděláváním

Anotace projektu:
Projekt je zaměřen na vzdělávání zaměstnanců členů OHK UL, tj. na realizaci vzdělávacích kurzů, spojených s rozvojem znalostí, schopností a dovedností vyžadovaných pro výkon daného povolání s
důrazem na podporu osob starších 55 let. Cílem je dosáhnout celkového růstu firem a zvýšit odborný potenciál zaměstnanců s požadavky trhu práce. Identifikací vzdělávacích potřeb byla definována
potřeba vzdělávání v oblastech: technické, účetní, právní, jazykové a měkké dovednosti.

Realizace projektu:
Datum zahájení: 1. 1. 2024
Předpokládané datum ukončení: 31. 12. 2026
Předpokládaná doba trvání (v měsících): 36,00

Rozpočet projektu:
Celkové způsobilé výdaje:                                13 217 335,30 Kč
Z toho výdaje na profesní vzdělávání:           13 217 335,30 Kč
Z toho výdaje na mzdový příspěvek:                               0,00 Kč

Přehled zdrojů financování:
Příspěvek Unie: 10 142 322,25 Kč
Národní veřejné zdroje (bez vlastního zdroje financování): 2 414 146,29 Kč
Vlastní zdroj financování: 660 866,80 Kč

Cílová skupina: zaměstnanci podniků a zaměstnanci OSVČ sdružených v OHK UL

Hlavní manažerka projektu: Arlena Nikoličová (arlena.nikolicova@ohk-ul.cz)

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu v rámci Operačního programu Zaměstnanost plus.

Copyright © 2024 Okresní hospodářská komora Ústí nad Labem