≡≡ MENU

HLAVNÍ MENU

Aktuální Výzva XII. COVID-19 programu podpory TECHNOLOGIE

Vážení členové,

předkládáme Vám informace k nové Výzvě XII – Technologie COVID-19.

 • Na co lze získat podporu (podporované aktivity):
  – produkce materiálů, technologií a produktů z oblasti zdravotnických prostředků a prostředků osobní ochrany
  – likvidace infekčního odpadu pro přímý boj proti dalšímu šíření koronavirové infekce

 

 • Kdo může žádat (příjemci podpory):
  – malé a střední podniky

 

 • Příjem žádostí o dotaci:
  – od 27.4.2020 (10.00 hodin) do 29.5.2020 (10.00 hodin)

 

 • Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):
  – minimálně ve výši 250 tis. Kč a maximálně do výše 20 mil. Kč, maximálně 50 % způsobilých výdajů v případě požadované dotace v žádosti o podporu 250 tis. – 2,5 mil. Kč (včetně) není kladen
  – požadavek na historii společnosti

 

 • Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):
  – dlouhodobý hmotný majetek
  – výdaje na pořízení strojů a zařízení a provozních souborů, jejichž výsledkem bude produkce materiálů, technologií a produktů z oblasti zdravotnických prostředků a osobních ochranných prostředků nebo likvidace infekčního odpadu

 

 • Specifika a omezení:
  – projekt nebyl zahájen před datem 1. 2. 2020
  – realizace max. do 6 měsíců od vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace
  – projekt musí být realizován na území ČR mimo NUTS 2 Praha
  – každý žadatel (1 IČ) je oprávněn předložit maximálně 1 projekt
  – projekt musí být jedno-etapový

Podrobné informace k této Výzvě naleznete přímo na stránkách MPO: https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/vyzvy-op-pik-2020/vyzva-xii–covid-19-programu-podpory-technologie–253993/

Níže uvádíme seznam ochranných a zdravotnických prostředků, na které se vztahuje podpora.

V případě zájmu o bližší informace se obraťte na:

Ing. Petr Landa

Jednatel společnosti PGM Consulting s.r.o., člen OHK UL – specialista na dotační problematiku

Mobil: +420 776 654 984

Tel: 478 478 940

Mírové náměstí 34, 400 01 Ústí nad Labem

www.pgmc.cz

Bez názvu

Copyright © 2020 Okresní hospodářská komora Ústí nad Labem