≡≡ MENU

HLAVNÍ MENU

Fotografování na akcích

Fotografování na akcích

Množí se nám dotazy na možnost fotografování, uveřejňování fotek atd..

Toto doporučení je obecné a není vhodné pro školy, kde budeme striktně požadovat souhlasy, ale naopak se bude hodit všem ostatním.

 

Podařilo se nám získat instruktážní foto od s. komisařky Jourové přímo z Bruselu.

Na fotografiích je nejprve zachycena skupina, která je pouze pseudonymizovaná. Na druhé fotografii je stejná skupina po pseudonymizaci a odvolání souhlasu s fotografováním.

 

Zveřejňování fotografií z akcí

Dle § 84 občanského zákoníku lze zachytit podobu člověka, ze které lze určit jeho totožnost, jen s jeho souhlasem. Dle § 89 občanského zákoníku jsou povoleny určité výjimky, které je však třeba vykládat ve spojení s celou úpravou o podobiznách a soukromí v §§ 84 – 90 občanského zákoníku. V § 89 občanského zákoníku je mimo jiné řečeno, že „Podobizna nebo zvukový či obrazový záznam se mohou bez svolení člověka také pořídit nebo použít přiměřeným způsobem též k vědeckému nebo uměleckému účelu a pro tiskové, rozhlasové, televizní nebo obdobné zpravodajství“.

Výchozí situace u rozdílných akcí:

Předpokladem je, že se může jednat o tři základní typy veřejných akcí:

A) Akce bez omezení počtu osob, kde jsou náhodní návštěvníci v pohybu např. vánoční trhy, rozsvícení stromu, akce na nádvořích, dny otevřených dveří, dětský den ….

B) Akce s pevným programem, osoby jsou jmenovitě přihlášené: např. školení, semináře, přednášky, kurzy …

C) Akce ostatní, tak trochu kombinace A + B: vernisáže, výstavy, koncerty, společenský večer, návštěvy VIP hostů ….

Právní posouzení:

Pořizování a zveřejňování fotografií „pro potřeby:“ instituce, pokud bude podoba člověka zachycena tak, že je možné určit jeho totožnost, musí za každých okolností a bez ohledu na (ne)souhlas člověka splňovat základní pravidla:

  1. Fotografie nesmí narušovat důstojnost člověka, jeho soukromí, čest, zesměšňovat, urážet, nesmí být ale ani dvojsmyslná, neestetická, ironická, nevhodné momentky, neupravený oděv, grimasy, nesmí porušovat jiné chráněné zájmy člověka. Je třeba si uvědomit, že každý člověk (a rodič) toto může vnímat subjektivně jinak.
  2. Vnímání obsahu fotografie – podobizny člověka ze strany zástupců instituce může být v rozporu s vnímáním samotného člověka zachyceného na fotografii.

Instituce proto smí podobizny zveřejňovat jen přiměřeným způsobem s ohledem na celkový kontext fotografie, způsob zachycení člověka, účelu zveřejnění.

Pořizování a zveřejňování fotografií „pro potřeby“ instituce nelze automaticky podřídit pod zákonnou licenci (§ 89), ale pokud by se jednalo o akce typu (A) a (C) a pokud by byla dodržována základní pravidla popsaná výše, potom se může jednat o užití „pro tiskové, nebo obdobné zpravodajství“ a bylo by možné fotografie pořizovat a zveřejňovat bez souhlasu člověka.

Naopak u akcí typu (B) je souhlas přítomných osob potřebný vždy a předem.  Souhlas s pořizováním a užitím fotografií lze zapracovat do přihlášky na danou akci, kterou účastníci vyplňují a podepisují s odkazem na pravidla GDPR, která jsou na našich webových stránkách.

Možný vzor souhlasu na přihlášce na akci nebo jen na samostatném prohlášení.
Účastník uděluje instituci ……. souhlas s bezúplatným pořizováním zvukového a obrazového záznamu v průběhu akce, souhlasí se zveřejněním takových záznamů na internetových stránkách, nástěnkách v objektech instituce, v médiích a propagačních materiálech za účelem informování o akci a prezentace činnosti instituce. Informace o ochraně osobních údajů a Vašich právech jsou popsány na našich webových stránkách. Svůj souhlas máte právo kdykoli odvolat.

Možný vzor textu na pozvánce na akci (lze i zestručnit):
Osoba účastnící se akce …..bere na vědomí a svou účastní výslovně souhlasí s tím, aby pořadatel bezplatně pořizoval zvukový a obrazový záznam akce, včetně podobizen účastníků a souhlasí se zveřejněním takových záznamů na internetových stránkách, nástěnkách v objektech instituce, v médiích a  propagačních materiálech za účelem informování o akci a prezentace činnosti instituce.  Dále účastník bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, aby pořadatel stejným způsobem a rozsahu zveřejnil výsledky požádané soutěže s uvedením pořadí účastníků, včetně jejich jména a případně věku. Informace o ochraně osobních údajů a Vašich právech jsou popsány na našich webových stránkách. Svůj souhlas máte právo kdykoli odvolat.

Doporučený text na pozvánky, plakáty atd.

V průběhu dětského dne otevřených dveří instituce budou pořizovány náhodné fotografické záběry na základě oprávněného zájmu instituce pro tiskové nebo obdobné zpravodajství. Pro tento účel používané záběry povoluje Nařízení EU a NOZ veškeré informace o ochraně osobních údajů a Vašich právech jsou na www.stránkách.cz

 

Závěrem: Toto stanovisko bylo čerpáno z právního oddělení Národní knihovny ČR, upraveno a částečně rozšířeno Mgr. J. Kalachem.

 

 

 

Copyright © 2019 Okresní hospodářská komora Ústí nad Labem