≡≡ MENU

HLAVNÍ MENU

H2 fórum Ústeckého kraje – Příležitost k transformaci

Vážená paní / Vážený pane,

jménem Ústeckého kraje a partnerů si Vám dovolujeme avizovat realizaci mezinárodní konference H2 fórum 2022 – Příležitost k transformaci, která se uskuteční ve dnech 26. – 27. 9. 2022 v prostorách Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem i on-line. 

Jak již název napovídá, program této akce bude zaměřen na problematiku vodíku, jeho potenciál nejen pro transformaci uhelných regionů, ale pro celou ČR a další konsekvence i v rámci přeshraniční spolupráce.

 

Další zajímavé informace:

* svou účast potvrdili

zástupci Evropské komise,

Ivan Bartoš, ministr pro místní rozvoj,

zástupci dalších rezortů,

představitelé Moravskoslezského a Karlovarského kraje,

partneři ze Slovenska, Německa a dalších evropských zemí,

* témata konference

Spravedlivá transformace uhelných regionů,

Evropská dimenze rozvoje vodíkového hospodářství,

Národní dimenze rozvoje vodíkového hospodářství,

Regionální dimenze rozvoje vodíkového hospodářství,

Bariéry a problémy v rozvoji vodíkového hospodářství,

Příběhy vodíkových regionů Evropy,

Workshop „Výroba, aplikace“,

Workshop „Výzkum, vývoj, vzdělávání“,

Seminář o dotačních příležitostech a finančních nástrojích,

Burza vodíkových příležitostí,

Matchmaking aktérů,

* doprovodný program ve formě ukázek prezentací vodíkových aplikací, odborných konzultací a informačních stánků.

 

Přijďte s námi diskutovat o tom, jaké jsou cíle, potenciál a bariéry podpory vodíkové ekonomiky.

 

Prosíme o Vaši blokaci v diáři, pozvánka s programem bude následovat.

 

Účast je bez poplatku. Jednací jazyk ČJ, tlumočení do AJ bude zajištěno.

Těšíme se na Vaši účast.

 

S přáním hezkého dne

 

za organizační tým

 

Mgr. Iva Dvořáková, LL.M.

radní Ústeckého kraje pro oblasti strategie přípravy a realizace projektů – Fond spravedlivé transformace, fondy MŽP, MMR a jiných

a

Bc. Gabriela Nekolová

předsedkyně Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje

Copyright © 2022 Okresní hospodářská komora Ústí nad Labem