≡≡ MENU

HLAVNÍ MENU

Investiční fórum „Zakarpatí – business v centru Evropy“ – 10. 10. 2019

Vážení členové OHK UL, dovolte nám, pozvat Vás na Investiční fórum „Zakarpatí – business v centru Evropy“

Investiční fórum je zaměřeno na rozvoj mezinárodní spolupráce s oblastí, na seznámení účastníků s investičním potenciálem regionu a s činností největších podniků v oblasti.  V rámci fóra budou organizovány 4 panely zaměřené na programy ke stimulování ekonomického rozvoje ekonomiky, zpracování odpadů apod. V případě zájmu o účast na investičním fóru lze organizátory kontaktovat prostřednictvím e-mailu: uzez@carpathia.gov.ua

Copyright © 2019 Okresní hospodářská komora Ústí nad Labem