≡≡ MENU

HLAVNÍ MENU

Minimalizace osobních údajů 2

Jednou ze zásad GDPR je minimalizace osobních údajů, které máme v databázích. Pro každý osobní údaj, který máme musíme mít právní důvody.

Tyto důvody si teď rozebereme z hlediska zakládání životopisů a kopií nejvyššího dosaženého vzdělání.

  1. Plnění smlouvy-tento důvod není relevantní.
  2. Souhlas subjektu údajů-můžeme si vyžádat souhlas, ale vystavujeme se nebezpečí pozdější ztráty či zneužití dat v životopise atd.
  3. Právní povinnost-tento důvod není relevantní.
  4. Ochrana životně důležitých zájmů-tento důvod není relevantní.
  5. Veřejný zájem-tento důvod není relevantní.
  6. Zákonná úprava, nařízení-tento důvod není relevantní.
  7. Oprávněný zájem organizace-nikdy neustojíme situaci, že náš oprávněný zájem ponechat si tyto informace převýšil oprávněný zájem subjektu údajů.

Představte si tento příběh

Řidič Novák se rozhodne kandidovat do krajského zastupitelstva za protikorupční stranu „Ja, ja“ v životopise bude mít napsáno, že dříve pracoval ve firmě, která se nachází v insolvenci. Tato firma se do insolvence dostala z důvodů, za které by mohl být odpovědný i řidič Novák (můžeme si dosadit manažer Novák nebo ředitel Novák atd.) Politický přívrženec tradiční korupční strany odcizí jeho životopis a tyto údaje bude publikovat ve volební kampani. Zbytečné následky pro organizaci netřeba popisovat.

Doporučení pověřence

Osobní údaje uchazečů získané v rámci VŘ zpracováváme bez souhlasu uchazečů, ale po ukončení výběrového řízení by měly být vymazány nebo papírové životopisy skartovány. Za maximálně únosné považuji nechat si doklad o nejvyšším ukončeném vzdělání u manažerů firmy. Zde je ovšem nutné provést Balanční test oprávněného zájmu.

Otázky balančního testu naleznete v následujícím příspěvku.

Copyright © 2019 Okresní hospodářská komora Ústí nad Labem