≡≡ MENU

HLAVNÍ MENU

Opatření prosazovaná Hospodářskou komorou ČR v souvislosti s hrozbou koronaviru

Níže uvádíme opatření prosazovaná HK ČR v souvislosti s hrozbou koronaviru.

Opatření prosazovaná HK ČR Určeno pro Plnění
Daňové přiznání k daním z příjmů až do 1. července všichni postižení ✔✔
Plošné zrušení záloh daně z příjmů a pojistného OSVČ 🛇*)
Odklad plateb DPH všichni postižení ✔✔
Odklad placení pojistného na sociální pojištění všichni postižení
Odklad placení pojistného na zdravotní pojištění všichni postižení
Nulové úroky z odložených plateb všichni postižení ✔**)
Kompenzace odvozená od celkového objemu náhrad mzdy vyplácených zaměstnancům na překážkách všichni postižení
Aktivace „kurzarbeitu“ (v rámci kompenzací náhrad mzdy) všichni postižení, zaměstnavatelé
Kompenzace výpadků v příjmech kvůli „překážkam v podnikání“ OSVČ
Výplata „ošetřovného“ v souvislosti s uzavřením škol OSVČ
Laciné/bezúročné půjčky (0,5-15 mil. Kč) všichni postižení ✔***)
Laciné/bezúročné půjčky v širším spektru všichni postižení, zejména MSP
Apel na banky a pojišťovny ke schovívavosti k dlužníkům z řad podnikatelů MSP a OSVČ
Participace státu na důsledcích prodlení při splácení úvěru bance OSVČ
Participace státu na důsledcích prodlení při placení účtů za energie a další vstupy od síťových dodavatelů OSVČ
Snížení sazby DPH za ubytovací služby ze současných 15 % na 10 % všichni postižení
Zvýšení přehlednosti informací státních orgánů o epidemii koronaviru všichni postižení

Aktualizace tabulky 16. 3. 2020, 19:00 hod.

Vysvětlivky

akceptováno příslušným resortem (1x), popř. i vládou (2x)
ve vyjednávání
🛇 zamítnuto
*) odklad, resp. rušení záloh budou vstřícně řešit FÚ individuálně
**) zatím jen u daní
***) navržený program ČMZRB reálně mnoho neřeší

Zdroj:

https://www.komora.cz/koronavirus/

 

Copyright © 2020 Okresní hospodářská komora Ústí nad Labem