≡≡ MENU

HLAVNÍ MENU

Ověření totožnosti subjektu údajů

Ověření totožnosti subjektu údajů

Začínají se objevovat žádosti podle článku 15 Nařízení, kdy se občané ptají, jaké osobní údaje o nich máme v našich firmách či organizacích.

Nejprve je třeba si uvědomit, že máme podle článku 12 odst. 3 Nařízení jeden měsíc čas od obdržení žádosti na její řešení. Pokud budeme mít problémy, můžeme tuto lhůtu o dva měsíce prodloužit, ale o tom již musíme subjekt údajů informovat.

Pokud nemůžeme zjistit, nebo ověřit totožnost subjektu údajů nemusíme žádosti vyhovět viz článek 12 odst. 2 Nařízení.

O této skutečnosti informujeme subjekt údajů (důvodné pochybnosti o totožnosti fyzické osoby, která podává žádost) a vyzveme ji o poskytnutí dodatečných informací nezbytných k potvrzení totožnosti subjektu údajů.

Doporučuji požadovat formu ztotožnění pomocí datové schránky, elektronického podpisu, listinné formy s ověřeným podpisem či osobního ztotožnění

V případě, že nám nebude poskytnuta tato dodatečná informace o totožnosti subjektu údajů postupujeme podle článku 11 odst. 2 Nařízení a požadované informace nepodáme a informujeme o této skutečnosti subjekt údajů, pokud je to možné.

Tzn. že napíšeme:

  1. Vážená paní, pane,

vzhledem k ochraně Vašich osobních dle Nařízení GDPR Vám v současné chvíli nemůžeme poskytnout Vámi požadované informace.

Důvodem jsou pochybnosti o totožnosti Vás jako žadatele. Na základě článku 12 odst. 6 Nařízení si Vás dovolujeme požádat o poskytnutí dodatečných informací nezbytných k potvrzení Vaší totožnosti. Dle nařízení GDPR postupujeme zásadně dle zásady zákonnosti, korektnosti a transparentnosti.

Nabízíme Vám některou z těchto možností Vaší dodatečné identifikace, resp. prosíme o zaslání Vašeho dotazu buď datovou schránkou, elektronickým podpisem, písemnou formou s ověřeným podpisem nebo osobním ztotožněním.

Děkujeme za ochotu.

 

Pokud nedostaneme požadovanou odpověď následuje text:

  1. Vážená paní, pane,

vzhledem k ochraně Vašich osobních údajů dle Nařízení GDPR Vám nemůžeme poskytnout Vámi požadované informace. Bohužel jste neposkytl dodatečné informace o Vaší totožnosti a správce má o ní možné důvodné pochybnosti.

V případě, že budete chtít dále uplatňovat svá práva prosíme o Vaši bližší identifikaci, abychom Vás byli dle Nařízení GDPR článek 11 odst. 2 a článek 12 odst. 6 schopni identifikovat.

Děkujeme za ochotu.

Ústní informace:

Pokud si to subjekt údajů vyžádá, mohou být informace poskytnuty ústně, a to za předpokladu, že identita subjektu údajů je prokázána jinými způsoby. A jsme zpátky u datové schránky atd…

 

Nesmíme zapomenout, že i pro druhou stranu platí, že ochrana osobních údajů je nade vše, a hlavně máme jeden měsíc čas.

 

Copyright © 2019 Okresní hospodářská komora Ústí nad Labem