≡≡ MENU

HLAVNÍ MENU

Podpora začínajících podnikatelů v Ústeckém kraji pro rok 2023 vyhlášena 8.3.2023

Vážení podnikatelé,

8. března 2023 vyhlásil Ústecký kraj dotační program „Podpora začínajících podnikatelů v Ústeckém kraji pro rok 2023“.

Cílem programu je zvýšit konkurenceschopnost Ústeckého kraje podporou malého začínajícího podnikání, rozvoj podnikatelského prostředí regionu a tvorba nových pracovních příležitostí. Prostřednictvím programu bude podpořena činnost malých začínajících podnikatelů z Ústeckého kraje. Jedná se již o 8. ročník tohoto programu.

O dotaci pro rok 2023 může požádat každý malý začínající podnikatel (fyzická i právnická osoba), který má sídlo nebo bydliště v Ústeckém kraji, získal podnikatelské oprávnění k danému předmětu podnikání v roce vyhlášení dotačního programu nebo v roce předchozím (tj. 2023 nebo 2022) a splní podmínky programu.

Celková finanční alokace pro program je 4 000 000,- Kč. Maximální částka, kterou může podnikatel od kraje získat je 200 tisíc korun, minimální pak 50 tisíc korun. Poskytnutá dotace může tvořit maximálně 70 % celkových uznatelných investičních i neinvestičních nákladů projektu. Maximální délka realizace projektu je 12 měsíců. Příjem žádostí bude probíhat od 10. 4. 2023 do 15. 5. 2023.

Další informace a podmínky dotačního programu naleznete na webových stránkách Ústeckého kraje, www.kr-ustecky.cz, v sekci: „Dotace – Oblast podpory podnikání, inovací a transformace – Programové dotace – Regionální podpůrný fond Ústeckého kraje – v podsekci Podpora začínajících podnikatelů“ nebo na online semináři pro žadatele, který se uskuteční dne 5. 4. 2023 od 15:00 hod.

Přihlášky na semináře se přijímají prostřednictvím formuláře, který je umístěn zde: https://forms.gle/poys6r8duPzu9W1s8.

Copyright © 2023 Okresní hospodářská komora Ústí nad Labem