≡≡ MENU

HLAVNÍ MENU

Pozvánka na seminář MPO k novému OP TAK pro Ústecký Kraj

Vážené dámy a pánové,

dovolte nám, upozornit na zajímavý seminář k aktuálnímu operačnímu programu (dotacím) Ministerstva průmyslu a obchodu:  „Seminář Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost“ (viz přiložená pozvánka), který se bude konat v Ústí nad Labem ve čtvrtek 16. 2. 2023 od 9:30 – 16:00 hodin v Červené aule Univerzity J. E. Purkyně, Pasteurova 3544/1, 400 96 Ústí nad Labem

PROGRAM:

9:30 – 10:00 Registrace účastníků/Morning Coffee

10:00 – 10:05 Úvodní slovo vrchního ředitele Sekce fondů EU Mariana Piechy     pozvánka

10:05 – 10:25 Dočerpání OP PIK a OP TAK v roce 2023, Marian Piecha, vrchní ředitel Sekce fondů EU

10:25 – 10:50 Dočerpání OP PIK a problematika MSP – aktuální stav posuzování, na co si dát pozor, Bohumil Šmucr, ředitel Odboru strukturálních fondů

10:50 – 11:10 Výzkum, vývoj a inovace v OP TAK, Zdeněk Schreil, zástupce za odbor PO1 a finančních nástrojů, Oddělení infrastruktury VaV

11:10 – 11:40 Coffee Break

11:40 – 12:00 Úspory energie, cirkulární ekonomika a další výzvy z oblasti nízkouhlíkového hospodářství a nakládání se zdroji, Jan Piskáček, ředitel Odboru infrastruktury pro MSP a energetických programů

12:00 – 12:20 Podpora MSP, digitalizace a digitální infrastruktury, David Valíček, zástupce za Odbor digitalizace a internetu, vedoucí Oddělení rozvoje internetu a digitální infrastruktury

12:20 – 12:40 Dočerpání finančních nástrojů v OP PIK a nové finanční nástroje v OP TAK, Pavel Kloboučník, zástupce za Odbor PO1 a finančních nástrojů, Oddělení bankovních nástrojů

12:40 – 13:00 Spravedlivá transformace – příležitosti pro podnikatele, Radana Leistner Kratochvílová, ředitelka Odboru podpory transformace na nízkouhlíkovou ekonomiku, Ministerstvo životního prostředí

13:00 – 14:00 Oběd

14:00 – 14:20 Služby Regionální kanceláře API pro žadatele a příjemce v OP TAK a OP PIK, Nikola Macháčková, regionální projektová manažerka pro Ústecký kraj

14:20 – 14:40 Závěrečná diskuze a poděkování

14:40 – 16:00 Neformální setkání účastníků

V případě zájmu (účast zdarma), využijte on-line registrace zde: https://www.eventbrite.co.uk/e/seminar-op-tak-pro-ustecky-kraj-tickets-518654659047

Copyright © 2023 Okresní hospodářská komora Ústí nad Labem