≡≡ MENU

HLAVNÍ MENU

Průzkum zájmu o česko-ruské podnikatelské setkání 2022

Vážené dámy, vážení pánové,

rád bych Vás informoval, že Česko-ruský výbor při Zahraniční sekci Hospodářské komory ČR dojednal se zahraničním odborem Obchodní a průmyslové komory Ruské federace v Moskvě sérii aktivit s cílem oživit a rozšířit obchodní, výrobní a další formy spolupráce s ruskými firmami. Bude se primárně jednat o on-line B2B.

 

Vzhledem k vysokému počtu firem v jednotlivých odvětvích hospodářství Ruské federace jsme se s ruskou stranou dohodli na strukturování akcí dle oborů. Účelem tohoto emailu je zmapovat zájem českých firem o spolupráci s ruskými firmami a četnost zájemců v jednotlivých oborech podnikání.

V příloze zasíláme formulář, který prosíme v případě zájmu vyplnit v ruském jazyce a zaslat nejpozději do pondělí 17. ledna 2022 na email sedlacek-stanislav@komora.cz.

 

Na základě vyplněných dotazníků zajistí ruská strana adekvátní partnery. Předpokládáme, že on-line setkání s ruskými firmami se uskuteční postupně podle zájmu a oborů v průběhu měsíce března roku 2022.

Ruské firmy vždy vysoce oceňovaly výbornou znalost ruského jazyka českých partnerů a z praxe víme, že bez komunikace v ruštině se obchodní vztahy s ruskými firmami navazují obtížně. Při dvoustranných on-line rozhovorech bude záležet na konkrétních možnostech každé firmy a vzájemné domluvě o jazyku jednání.

Děkuji a přeji příjemné svátky.

S pozdravem

Stanislav Sedláček

Předseda | Chairman

Česko-ruský výbor | Czech-Russian Joint Business Council

 

Hospodářská komora ČR | Czech Chamber of Commerce

Florentinum (recepce A), Na Florenci 2116/15 • 110 00 Praha 1

M: +420 602 247 493

sedlacek-stanislav@komora.cz | stanislav.sedlacek@tiscali.cz | www.komora.cz

HK_CR_-logo_CZ-logo_zakladni

SÍLA  /  RESPEKT  /  NEZÁVISLOST

Copyright © 2022 Okresní hospodářská komora Ústí nad Labem