≡≡ MENU

HLAVNÍ MENU

Soutěž Inovační firma Ústeckého kraje 2018

Ústecký kraj spolu s Inovačním centrem Ústeckého kraje vyhlašují soutěž o nejinovativnější firmu regionu za rok 2018. Hodnotit se budou inovace výrobků, služeb a technologií v kategoriích malé a střední podniky a velké podniky. Soutěž se bude vyhlašovat každý rok.

Harmonogram soutěže

  • Vyhlášení soutěže: 18. 09. 2018
  • Uzávěrka přihlášek: 31. 10. 2018
  • Hodnocení odbornou porotou: listopad 2018
  • Slavnostní vyhlášení vítězů: konec listopadu, začátek prosince 2018

Kdo se může přihlásit (kategorie)

Do soutěže se může přihlásit jakákoli firma splňující podmínky soutěže; obor podnikání je libovolný.

Co se hodnotí

Předmětem hodnocení jsou inovace výrobků, služeb a technologií (dále jen „inovace“), přičemž se musí jednat o již uskutečněné inovace, tj. o výrobky, služby či technologie, které byly umístěny na trh, nebo implementovány v předcházejících třech letech (od 1. 8. 2015 do 17. 9. 2018).

Musí se jednat o zcela nové nebo výrazně zdokonalené výrobky, služby či technologie, nebudou akceptovány pouze modifikované výroby, služby nebo technologie (změna obalu, designu výrobku, dílčí optimalizace vybraných funkcí stávajícího výrobku, nová módní kolekce oděvů apod.), které nepřinášejí novou přidanou hodnotu pro zákazníka. (Podrobněji viz Pravidla.)

Cena pro vítěze

Vítězná firma bude moci používat označení Inovační firma Ústeckého kraje roku 2018 (s uvedením kategorie) včetně loga, které je pro tuto soutěž vytvořeno.

Přihlášení do soutěže

Do soutěže se může přihlásit libovolná firma splňující podmínky soutěže; obor podnikání je libovolný.

Přihlášení do soutěže probíhá elektronickou formou v období od 18. 9. 2018 do 31. 10. 2018 prostřednictvím online formuláře níže.

Firmu může do soutěže přihlásit zástupce samotné firmy (kontaktní osoba), anebo ji může přihlásit rovněž třetí strana.

V případě přihlášení třetí stranou je však třeba spolu s obrazovým materiálem zaslat rovněž oskenovaný souhlas s účastí v soutěži podepsaný statutárním zástupcem přihlášené firmy.

Obrazový materiál a souhlas s účastí v soutěži (jen při přihlášení třetí stranou) zasílejte na adresu office@icuk.cz.

Před přihlášením si pročtěte PRAVIDLA SOUTĚŽE INOVAČNÍ FIRMA ÚSTECKÉHO KRAJE 2018.

ONLINE PŘIHLÁŠKA

Přihlášená firma musí vedle vyplnění online přihlášky rovněž zaslat na e-mailovou adresu office@icuk.cz obrazový materiál dokumentující přihlášenou inovaci/-e, charakterizující firmu (fotografie, videa etc.).

Pořadatelé soutěže

Odborní partneři soutěže

Copyright © 2018 Okresní hospodářská komora Ústí nad Labem