≡≡ MENU

HLAVNÍ MENU

Ukrajina: Stručný přehled informací a aktivit HK ČR

Vážení kolegové,

Hospodářská komora vnímá, že na prvním místě je nyní deeskalace válečného konfliktu a pomoc Ukrajině a jejím občanům, nicméně zároveň si plně uvědomujeme i negativní dopady současné situace na české podnikatele. Z uvedeného důvodu byl na dnešní den svolán mimořádný brífink Hospodářské komory k aktuální situaci na Ukrajině a podnikatelské pomoci. Na něm prezident V. Dlouhý společně s viceprezidenty R. Jakubským a T. Prouzou a dále V. Stárkem, prezidentem Asociace hotelů a restaurací ČR, a v neposlední řadě L. Kovaříkem, předsedou Sekce obranného průmyslu HK ČR, mj. představil návrhy, jak co nejrychleji a nejefektivněji integrovat Ukrajince, kteří do ČR v následujících týdnech z válečné oblasti přijdou. Vyjma klíčových výstupů z uvedeného brífinku níže naleznete stručný přehled informací doplněný o naše stanoviska a aktivity.

  • Brífink Hospodářské komory k aktuální situaci na Ukrajině a podnikatelské pomoci

Je evidentní, že současný válečný konflikt na Ukrajině bude mít nesporný humanitární i ekonomický dopad na Evropu. Čeští zaměstnavatelé se aktuálně potýkají s odlivem ukrajinských zaměstnanců. Podle expertního odhadu na základě bleskového šetření Hospodářské komory zasáhly odchody ukrajinských mužů 56 % respondentů zaměstnávajících Ukrajince. Účastníci brífinku zároveň vyjádřili ochotu a připravenost českých podnikatelů pomoci. Detailní informace můžete nalézt v této tiskové zprávě.

  • Anketa HK ČR: Zahraniční zaměstnanci a válka na Ukrajině

Abychom mohli efektivně pomoci našim podnikatelům zaměstnávajícím zahraniční pracovníky, na které bude mít válečný konflikt zcela jistě nežádoucí dopady, zrealizovali jsme bleskovou anketu mezi firmami zapojenými do Programu kvalifikovaný zaměstnanec. Ta byla otevřena pouze 24 hod. s tím, že nyní vyhodnocujeme její výsledky, které využijeme pro jednání s představiteli státu.

  • Zasedání pracovního týmu RHSD pro zaměstnávání zahraničních pracovníků za účasti HK ČR

Vedení HK ČR bude na zítřejším jednání tripartitní skupiny k problematice zaměstnávání cizinců prosazovat návrhy, které byly projednány již při schůzkách prezidenta HK ČR s gesčně příslušnými vládními činiteli. Z hlediska významnosti pro zaměstnavatele i budoucí zahraniční pracovníky je bezpochyby nejvýznamnějším návrhem možnost podat žádost o zaměstnaneckou kartu na území ČR bez nutnosti vycestování do ciziny. S ohledem na válečný konflikt a uzavření všech zastupitelských úřadů na Ukrajině je HK ČR připravena projednat návrhy na úpravu roční kvóty pro Ukrajinu. Cílem bude zajistit dostatečné přerozdělení kvóty pro jiné země, na které se budou zaměstnavatelé obracet v době válečného konfliktu na Ukrajině. Mezi další návrhy patří zrušení 30denní lhůty pro tzv. test trhu práce a otevření programu pro mikropodniky a OSVČ.

  • Novinky v Programu kvalifikovaný zaměstnanec 2022 – výstupy z online webináře Zaměstnávání cizinců z 3. zemí

MPO na úterní akci HK ČR podalo informaci o funkčnosti vládních programů pro zaměstnávání zahraničních pracovníků ze zemí mimo Běloruska, Ruska a Ukrajiny. HK ČR při této příležitosti ubezpečila, že je připravena přijímat a zpracovávat žádosti zaměstnavatelů, kteří se rozhodli využít kvalifikované pracovníky z jiných programových zemí. Více informací ZDE.

V rámci výše uvedeného webináře bylo zúčastněným sděleno, jak mají postupovat občané Ukrajiny, kteří mají pobytové oprávnění na území ČR a co je nutné pro nově příchozí občany. Přesné informace vytvořeného rozdělovníku jsou k dispozici na stránkách MV ČR ZDE. Po vyřízení žádosti o speciální dlouhodobé vízum na pracovišti OAMP MV (je vydáváno pouze na 1 rok bez možnosti prodloužení) musí ukrajinský pracovník požádat o povolení k zaměstnání, a to krajskou pobočku ÚP podle místa, kde má být práce vykonávána. Společně s žádostí o povolení k zaměstnání je nutné předložit uzavřenou pracovní smlouvu se zaměstnavatelem. Od této chvíle je možné začít pracovat u zaměstnavatele.

MZV v rámci své prezentace mimo jiné upozornilo zaměstnavatele na provoz konzulárních jednatelství ČR v Košicích a Přemyšlu. Právě zde si mohou ukrajinští pracovníci vyzvednout dlouhodobá víza, o která zažádali před vypuknutím válečného konfliktu na GK ve Lvově. Další informace naleznete ZDE.

  • Seminář MPO k aktuálním podmínkám obchodu s Ruskou federací

Ministerstvo obchodu a průmyslu včera uspořádalo v reakci na nejasnosti ohledně obchodního styku s Ruskou federací seminář, jehož cílem bylo seznámit účastníky s obsahem sankcí, sankčním režimem i implementací zavedených opatření. Vzhledem k tomu, že problematika se bezprostředně týká celé řady firem, požádali jsme MPO o poskytnutí záznamu. Pro jeho zhlédnutí klikněte ZDE.

  • Nabídky pomoci Ukrajině

Ministerstvo vnitra ČR vytvořilo pro koordinaci nabídek a poptávek speciální internetové stránky www.nasiukrajinci.cz. Zde je možné informovat se, nabídnout pomoc menšího i většího rozsahu a přímo komunikovat s neziskovými organizacemi, obcemi a asistenčními centry krajů při domluvě konkrétního postupu.

  • Jak rozpoznat dezinformace ve veřejném a mediálním prostoru

Asociace komunikačních agentur (AKA) přináší členům Hospodářské komory i veřejnosti přehledný souhrn, jak rozpoznat dezinformace ve veřejném a mediálním prostoru v souvislosti s aktuálním děním na Ukrajině (dokument dostupný ZDE). AKA zároveň společně s partnery připravila web sdružující pomoc Ukrajině od občanů nebo podnikatelů: www.stojimezaukrajinou.cz.

  • Poradna pro podnikatele

Připomínáme, že HK ČR v rámci svých možností a kompetencí zodpovídá dotazy vztahující se k problematice zaměstnávání ukrajinských pracovníků prostřednictvím podnikatelské poradny.

Další informace, stanoviska a aktivity můžete také průběžně sledovat na www.komora.czwww.komoraplus.cz či v pravidelném Newsletteru HK ČR.

 

Stejné informace jsme poskytli také všem zapojeným firmám do Programu kvalifikovaný zaměstnanec. Informace můžete dle svého uvážení dále sdílet mezi své členy, kterých se problematika rovněž dotýká.

S pozdravem,

Tým Hospodářské komory ČR

Hospodářská komora České republiky
Florentinum (recepce A), Na Florenci 2116/15  110 00 Praha 1
www.komora.cz

Copyright © 2022 Okresní hospodářská komora Ústí nad Labem