≡≡ MENU

HLAVNÍ MENU

Vyhlášení dotačního programu Podpora začínajících podnikatelů v Ústeckém kraji pro rok 2019

Vážení,

dne 3. ledna 2019 vyhlásil Ústecký kraj dotační program „Podpora začínajících podnikatelů v Ústeckém kraji pro rok 2019“.

Cílem programu je zvýšit konkurenceschopnost Ústeckého kraje podporou malého začínajícího podnikání, rozvoj podnikatelského prostředí regionu a tvorba nových pracovních příležitostí. Prostřednictvím programu bude podpořena činnost malých začínajících podnikatelů z Ústeckého kraje. Jedná se již o 4. ročník tohoto programu – v prvním ročníku bylo podpořeno 27 podnikatelů, v druhém ročníku pak 46, ve třetím ročníku 48 podnikatelů.

O dotaci pro rok 2019 může požádat každý malý začínající podnikatel (fyzická i právnická osoba), který má sídlo nebo bydliště v Ústeckém kraji, získal podnikatelské oprávnění k danému předmětu podnikání v roce vyhlášení dotačního programu nebo v roce předchozím (tj. 2018 nebo 2019) a splní podmínky programu.

Celková finanční alokace pro program je 8 milionů korun. Maximální částka, kterou může podnikatel od kraje získat je 200 tisíc korun, minimální pak 50 tisíc korun. Poskytnutá dotace může tvořit maximálně 70 % celkových uznatelných investičních i neinvestičních nákladů projektu. Maximální délka realizace projektu je 12 měsíců. Příjem žádostí bude probíhat od  4. 2. 2019 do 8. 3. 2019.

Více informací na webových stránkách Ústeckého kraje www.kr-ustecky.cz v sekci „Dotace a granty“ – podsekci „Podpora začínajících podnikatelů“ (http://www.kr-ustecky.cz/podpora-zacinajicichpodnikatelu/ds-99850/p1=204744 ) nebo na seminářích pro žadatele, které se budou konat 23. 1. a 13. 2. 2019.

Přihlášky na semináře se přijímají prostřednictvím on-line formuláře, který je umístěn zde: https://goo.gl/forms/C9lyWU6K3Y1HZWIi2.

01_Dotacni­ program_Podpora zacin. podnikatelu 2019

Copyright © 2019 Okresní hospodářská komora Ústí nad Labem