≡≡ MENU

HLAVNÍ MENU

Výzva OP TAK Spolupráce škol a firem

Ministerstvo průmyslu a obchodu 5. května 2023 vyhlásilo I. výzvu pro aktivitu Spolupráce škol a firem v rámci implementace Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost 2021-2027. Cílem výzvy je zavedení praktického vzdělávání žáků a studentů ve firmách. Alokace pro Výzvu je stanovena ve výši 300 mil. Kč. Výzva je určena malým a středním podnikům.

Podrobně viz text výzvy:  Spoluprace-skol-a-firem-_-vyzva-I.pdf (mpo.cz)

V kostce:

▪ Termín pro příjem žádostí o dotaci – od 17. 5. 2023 do 29. 12. 2023. Nejzazší datum pro dokončení realizace projektů je 31. 8. 2026
▪ Dotace na projekt poskytována minimálně ve výši 0,5 mil. Kč a maximálně do výše 10 mil. Kč
▪ Míra podpory: malý podnik – až 70 % celkových způsobilých výdajů
střední podnik – až 60 % celkových způsobilých výdajů
▪ Priorita Hospodářské komory v oblasti počátečního i dalšího odborného vzdělávání – realizace praktického vyučování ve firmě – nejvýznamnější prvek duálního vzdělávání
▪ Novela školského zákona – legislativní zakotvení prvků duálního vzdělávání v našem vzdělávacím systému – duální forma vzdělávání volitelná, oproti stávající praxi + individuální smlouva žáka s firmou, certifikace pracovišť pro realizaci praktického vyučování ve firmách atd.
▪ Příležitost pro firmy příležitost připravit se na tuto změnu a vybavit se jak materiálně, tak i personálně
▪ Problém – výzva se nevztahuje na hlavní město Praha a je určena pouze pro ty MSP, které v tuto chvíli praktické vyučování pro střední, vyšší odborné nebo vysoké školy nerealizují a v době zaregistrování projektu nemají podepsanou smlouvu o spolupráci, případně mají zájem rozšířit nabídku praktického vyučování o jiné obory, než jaké aktuálně nabízí (podmíněno uzavřením dodatku ke smlouvě o spolupráci nebo nové smlouvy – po zaregistrování projektu)

Copyright © 2023 Okresní hospodářská komora Ústí nad Labem