≡≡ MENU

HLAVNÍ MENU

Workshop pro malé a střední podniky konaný 5. 5. 2022

Dne 5.5.2022 Okresní hospodářská komora v Ústí nad Labem zajistila organizačně technické zabezpečení workshopu pro malé a střední  podniky, zaměřeného na dotační podporu v Ústeckém kraji. Jedním z hlavních cílů workshopu bylo představení možností Operačního programu Spravedlivá transformace (viz prezentace Ing. J. Nedrdové, Odbor podpory podnikání, inovací a transformace, Krajský úřad Ústeckého kraje) zaměřeného na řešení dopadů odklonu od uhlí v nejvíce zasažených regionech – mezi které Ústecký kraj patří (tzv. uhelný region). Cílem podpory je zejména zajistit dostatek pracovních míst pro pracovníky, kteří odcházejí z uhelného průmyslu, i zlepšení životního prostředí. Prostředky z fondu pro Spravedlivou transformaci budou směřovat do oblastí, které ostatní operační programy nepokrývají. Pro naše podniky jsou to tak „extra“ finanční prostředky oproti možnostem v ostatních regionech. Podporovanými tématy jsou: podpora pro malé a střední podniky, výzkum a inovace, digitalizace, čistá energie a energetické úspory, oběhové hospodářství, rekultivace a nové využití území, rekvalifikace a pomoc při hledání zaměstnání. Žádat mohou podnikatelské subjekty jejichž rozvojové projekty jsou realizovány na území Ústeckého kraje. Alokace pro Ústecký kraj je 15,8 mld. Kč. Předpokládané spuštění prvních výzev bude v 1.Q r. 2023. V této souvislosti bude OHK UL na podzim tohoto roku organizovat informační seminář k jednotlivým výzvám.

K doplnění informací o dotačních možnostech pro podnikatele v ÚK vystoupily zástupkyně CzechInvestu a API, které představily Národní plán obnovy (viz prezentace Ing. N. Malé, Agentura pro podporu podnikání a investic – CzechInvest) a Operační program technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (viz prezentace Mgr. N. Macháčkové, Agentura pro podnikání a inovace – API).

Workshop_05_05_2022_Nedrdová KÚ ÚK

Workshop_05_05_2022_Malá CI

Workshop_05_05_2022_Macháčková API

 

Copyright © 2022 Okresní hospodářská komora Ústí nad Labem