≡≡ MENU

HLAVNÍ MENU

Zveme Vás na seminář „Daňový řád v praxi“

Vážení,

OHK Most ve spolupráci s Finančním úřadem v Mostě si Vás dovoluje pozvat na seminář, jehož hlavním tématem je:  daňový řád v praxi (tj. základní orientace v řízeních podle daňového řádu),
datové schránky a povinnost podávat formulářová podání pouze elektronicky.

Přednášející: Ing. Milena Ludvíková – ředitelka Finančního úřadu územního pracoviště v Mostě.

Termín konání: 23. 2. 2023 od 10:00 hod.  

 Místo: OHK Most – zasedací místnost                  http://www.ohk-most.cz/kontakt/

 Předpokládaný konec: 12:30 hodin.

V případě zájmu potvrďte, prosím, svou účast na e-mail: info@ohk-most.cz

Nebo volejte na 777 627 831 nejpozději do 17. 2. 2023.

Účastnický poplatek:

člen hospodářské komory 242,- (včetně DPH)

nečlen hospodářské komory 605,- (včetně DPH)

uhraďte, prosím, před konáním akce na účet OHK Most č. 16608491/0100.

Variabilní symbol: 230223.

Doklad o zaplacení obdržíte na místě konání akce.

Věřím, že pro Vás i Vaše podnikání bude tento seminář přínosem.

Copyright © 2023 Okresní hospodářská komora Ústí nad Labem