≡≡ MENU

HLAVNÍ MENU

N-Novinky z praxe – GDPR – Problematika fotografování a GDPR

N-Novinky z praxe – GDPR – Problematika fotografování a GDPR

N-Novinky z praxe – GDPR - Problematika fotografování a GDPR Základní právní úpravou pro zacházení s fotografií člověka s překvapením není Nařízení o GDPR, ale Občanský zákoník (Zákon č. 89/2012 Sb.). Občanský zákoník říká, že zachytit jakýmkoli způsobem podobu člověka tak, aby podle zobrazení bylo možné určit jeho totožnost, je možné jen s jeho svolením. Příklad: Zveřejňuje-li zaměstnavatel fotografie zaměstnanců z pořádaných firemních akcí na svých webových stránkách, jde o záležitost nespadající do GDPR,...

N-Novinky z praxe – Kdy lze odmítnout žádost o poskytnutí informací o platech či odměnách zaměstnanců?

Kdy lze odmítnout žádost o poskytnutí informací o platech či odměnách zaměstnanců?   Žadatel má podle ust. § 8b odst. 1 zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, právo požadovat informace o platech zaměstnanců veřejné správy. To ovšem neplatí absolutně. Informace o platech či odměnách zaměstnanců jsou osobními údaji a tím pádem podléhají ochraně. Při splnění jakých podmínek lze tedy tyto údaje poskytnout a kdy je možné žádost odmítnout? Podmínky...

GDPR – povinné testování zaměstnanců

Chráněno: Metodika obecného posouzení vlivu na ochranu osobních údajů

Požadovaný obsah je chráněn heslem. Pokud jej chcete zobrazit, zadejte prosím nejdříve heslo: Heslo:

Nabídka služeb pověřence pro ochranu osobních údajů

Vážení, rádi bychom Vám nabídli služby Pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO). V případě zájmu nás kontaktujte na info@ohk-ul.cz.

N-Novinky z praxe – Osobní údaje a stížnosti

 

Měření teploty při vstupu na pracoviště v době koronavirové pandemie

21Měření teploty při vstupu na pracoviště v době koronavirové pandemie Může zaměstnavatel měřit tělesnou teplotu svých zaměstnanců a dalších osob při vstupu na pracoviště? Měření teploty, kterým někteří zaměstnavatelé v období současné pandemie nemoci COVID-19 podmiňují vstup příchozích osob na pracoviště, je doposud málo vídaným zásahem do lidského soukromí. Vinou současné mimořádné situace se však stává legitimním účelem pro zajištění bezpečného pracovního prostředí pro ostatní zaměstnance. Ne vždy je tento...

Bezdrátové sítě (WI-FI)

BEZDRÁTOVÉ SÍTĚ (WI-FI) Vzhledem k zamýšlené cílové skupině tohoto textu a rozsahu se příliš nevěnujeme síťové infrastruktuře. Protože však organizace velmi často nabízejí přístup k internetu přes wi-fi, považujeme za přínosné se věnovat krátce alespoň problematice bezdrátového připojení. Jako důsledek nepříliš obezřetné politiky výrobců bezdrátových síťových směrovačů (routerů) jsou jejich zařízení bezpečnostním rizikem. Problémem je především to, že výrobci nevydávají dostatečně rychle bezpečnostní aktualizace, které reagují na objevené bezpečnostní problémy....

Chráněno: Posouzení vlivu na ochranu osobních údajů

Požadovaný obsah je chráněn heslem. Pokud jej chcete zobrazit, zadejte prosím nejdříve heslo: Heslo:

Jaké osobní údaje může vyžadovat potenciální zaměstnavatel v rámci výběrového řízení?

Dle ustanovení § 30 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, smí zaměstnavatel vyžadovat v souvislosti s jednáním před vznikem pracovního poměru od fyzické osoby, která se u něj uchází o práci, nebo od jiných osob jen údaje, které bezprostředně souvisejí s uzavřením pracovní smlouvy. Údaje, které jsou pro zaměstnavatele relevantní, jsou informace vztahující se ke kvalifikaci, pracovní praxi, dovednostem a znalostem dotyčného uchazeče o zaměstnání. Obdobné ustanovení obsahuje...
Copyright © 2021 Okresní hospodářská komora Ústí nad Labem