≡≡ MENU

HLAVNÍ MENU

GDPR – povinné testování zaměstnanců

GDPR – povinné testování zaměstnanců

Chráněno: Metodika obecného posouzení vlivu na ochranu osobních údajů

Požadovaný obsah je chráněn heslem. Pokud jej chcete zobrazit, zadejte prosím nejdříve heslo: Heslo:

Nabídka služeb pověřence pro ochranu osobních údajů

Vážení, rádi bychom Vám nabídli služby Pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO). V případě zájmu nás kontaktujte na info@ohk-ul.cz.

N-Novinky z praxe – Osobní údaje a stížnosti

 

Měření teploty při vstupu na pracoviště v době koronavirové pandemie

21Měření teploty při vstupu na pracoviště v době koronavirové pandemie Může zaměstnavatel měřit tělesnou teplotu svých zaměstnanců a dalších osob při vstupu na pracoviště? Měření teploty, kterým někteří zaměstnavatelé v období současné pandemie nemoci COVID-19 podmiňují vstup příchozích osob na pracoviště, je doposud málo vídaným zásahem do lidského soukromí. Vinou současné mimořádné situace se však stává legitimním účelem pro zajištění bezpečného pracovního prostředí pro ostatní zaměstnance. Ne vždy je tento...

Bezdrátové sítě (WI-FI)

BEZDRÁTOVÉ SÍTĚ (WI-FI) Vzhledem k zamýšlené cílové skupině tohoto textu a rozsahu se příliš nevěnujeme síťové infrastruktuře. Protože však organizace velmi často nabízejí přístup k internetu přes wi-fi, považujeme za přínosné se věnovat krátce alespoň problematice bezdrátového připojení. Jako důsledek nepříliš obezřetné politiky výrobců bezdrátových síťových směrovačů (routerů) jsou jejich zařízení bezpečnostním rizikem. Problémem je především to, že výrobci nevydávají dostatečně rychle bezpečnostní aktualizace, které reagují na objevené bezpečnostní problémy....

Chráněno: Posouzení vlivu na ochranu osobních údajů

Požadovaný obsah je chráněn heslem. Pokud jej chcete zobrazit, zadejte prosím nejdříve heslo: Heslo:

Jaké osobní údaje může vyžadovat potenciální zaměstnavatel v rámci výběrového řízení?

Dle ustanovení § 30 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, smí zaměstnavatel vyžadovat v souvislosti s jednáním před vznikem pracovního poměru od fyzické osoby, která se u něj uchází o práci, nebo od jiných osob jen údaje, které bezprostředně souvisejí s uzavřením pracovní smlouvy. Údaje, které jsou pro zaměstnavatele relevantní, jsou informace vztahující se ke kvalifikaci, pracovní praxi, dovednostem a znalostem dotyčného uchazeče o zaměstnání. Obdobné ustanovení obsahuje...

Může zaměstnavatel požadovat a uchovávat výpis z rejstříku trestů zaměstnance?

Dle článku 10 GDPR se zpracování osobních údajů týkající se rozsudků v trestních věcech a trestných činů může mimo jiné provádět, pokud je oprávněné dle členského státu poskytujícího vhodné záruky, pokud jde o práva a svobody subjektu údajů. Údaje z evidence Rejstříku trestů slouží dle zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, pro potřebu trestního, občanskoprávního nebo správního řízení a k prokazování bezúhonnosti. Ve smyslu ustanovení § 316 odst. 4...

Jaké jsou základní podmínky pro zpracování firemních i zaměstnaneckých dat v tzv. „cloudu“?

Správce osobních údajů, který s údaji primárně nakládá, rozhoduje o druzích prostředků, které budou pro zpracování osobních údajů použity. Jedním z technických prostředků může být právě varianta cloud computingu, tedy jakéhosi pronájmu výpočetního výkonu či úložného prostoru poskytovatele této služby. Z hlediska správce osobních údajů lze důrazně doporučit přistupovat k poskytovateli cloud computingu jako ke zpracovateli ve smyslu článku 4 odst. 8 GDPR. To však nezbavuje správce osobních údajů (tedy...

Právní důvod pro zpracování osobních údajů zaměstnance při poskytování benefitů, monitorování služebního vozidla pomocí GPS

Právní důvod pro zpracování osobních údajů zaměstnance při poskytování benefitů Zpracování osobních údajů zaměstnance vychází z dohody se zaměstnavatelem o poskytnutí benefitu, v rámci které se zaměstnavatel zaváže k poskytnutí benefitu. Pokud zaměstnanec projeví o benefit zájem, dochází k účelnému zpracování osobních údajů v souvislosti s poskytovaným benefitem, tj. i k předání osobních údajů zaměstnance dalšímu příjemci, poskytovateli služby, pokud je jím benefit zajišťován. Právním důvodem pro předmětné zpracování je článek...

Minimalizace osobních údajů 2

Jednou ze zásad GDPR je minimalizace osobních údajů, které máme v databázích. Pro každý osobní údaj, který máme musíme mít právní důvody. Tyto důvody si teď rozebereme z hlediska zakládání životopisů a kopií nejvyššího dosaženého vzdělání. Plnění smlouvy-tento důvod není relevantní. Souhlas subjektu údajů-můžeme si vyžádat souhlas, ale vystavujeme se nebezpečí pozdější ztráty či zneužití dat v životopise atd. Právní povinnost-tento důvod není relevantní. Ochrana životně důležitých zájmů-tento důvod není...

Fotografování na akcích

Fotografování na akcích Množí se nám dotazy na možnost fotografování, uveřejňování fotek atd.. Toto doporučení je obecné a není vhodné pro školy, kde budeme striktně požadovat souhlasy, ale naopak se bude hodit všem ostatním.   Podařilo se nám získat instruktážní foto od s. komisařky Jourové přímo z Bruselu. Na fotografiích je nejprve zachycena skupina, která je pouze pseudonymizovaná. Na druhé fotografii je stejná skupina po pseudonymizaci a odvolání souhlasu s fotografováním.  ...

Doložka mlčenlivosti do pracovních smluv pro zaměstnance

Doložka mlčenlivosti do pracovních smluv pro zaměstnance Vaši zaměstnanci by se měli při ochraně osobních údajů chovat podobně jako tři moudré opice v japonské šintoistické svatyni Nikkó Tóšógú (neslyším, nevidím, nemluvím). Svět však není dokonalý, a proto doporučuji podepsat doložku mlčenlivosti kterou naleznete zde.

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro zaměstnance

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro zaměstnance Dostali jsme dotaz, zda se může dát souhlas se zasíláním výplatního lístku v elektronické podobě na soukromou e-mailovou adresu zaměstnance do pracovní smlouvy. Obecně platí, že do smluv se souhlasy nedávají vzhledem k tomu, že souhlas je věc jednostranná, kdežto smlouva je věcí dvoustrannou. Použití soukromé e-mailové adresy je věcí souhlasu a ne smlouvy. Vzor souhlasu se zpracováním osobních údajů pro zaměstnance naleznete zde.  ...

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro spolupracovníka Muzea/Galerie

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro spolupracovníka Muzea/Galerie Aktuálně jsme byli požádáni o zpracování souhlasu pro spolupracovníka Muzea/Galerie v rámci vědeckého a historického výzkumu. Obecně platí, že pro tyto aktivity má GDPR řadu výjimek. Tyto výjimky pro archivaci vědeckého a historického výzkumu se v přehledné formě nachází zde. Ovšem pro to, abychom mohli použít osobní údaje zjištěné při vědeckém nebo historickém výzkumu směrem ven, musíme mít souhlas subjektu údajů. Návrh souhlasu...
Copyright © 2021 Okresní hospodářská komora Ústí nad Labem